UNESCO România
Mănăstiri Bucovina
Bucovina
  UNESCO România
  Mănăstiri Bucovina
  Bucovina

 

Bucovina UNESCO: Mănăstirile Pictate (The Painted Monasteries)


 

Mănăstirea Arbore (UNESCO)
Mănăstirea Arbore (UNESCO)
Mănăstirea Arbore (UNESCO) / Arbore Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Arbore – Suceava)
 

Construită între 2 Aprilie – 29 August 1503, de Luca Arbore, sfetnicul lui Ștefan cel Mare, este singura biserică fără clopotniță, nefiind construită de un voievod, dar are cele mai bune picturi din acea perioadă. […..] / Built between April 2 – August 29, 1503 by Luca Arbore, the counsellor of Stephen the Great, is the only church without a bell tower because it was not built by a king, but has the best paintings from that period. […..]

 

Mănăstirea Humor (UNESCO)
Mănăstirea Humor (UNESCO)
Mănăstirea Humor (UNESCO) / Humor Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Mănăstirea Humorului – Suceava)
 

Într-un loc frumos înconjurat de păduri și dealuri, biserica Humor a fost construită în 1530 de înaltul cancelar Teodor Bubuiog la dorința Voievodului Petru Rareș, pe locul unei mai vechi mănăstiri din piatră. […..] / In a beautiful place surrounded by forests and hills, Humor church was built in 1530 by high chancellor Teodor Bubuiog at the wish of King Petru Rares, on the site of a previous stone church. […..]

 

Mănăstirea Moldoviţa (UNESCO)
Mănăstirea Moldoviţa (UNESCO)
Mănăstirea Moldoviţa (UNESCO) / Moldoviţa Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Vatra Moldoviței – Suceava)
 

Reconstruită în 1532 pe teren solid, în valea râului Moldoviţa, 500 metri depărtare de ruinele vechii mănăstiri, este formată dintr-un sistem de fortificații patrulater cu turnuri și ziduri groase (6 m înălțime, 1.2 m grosime). […..] / Rebuilt in 1532 on solid ground, in the valley of Moldoviţa river, 500 meters away of the ruins of the old monastery, is formed from a square system of fortifications with towers and large walls (6 m high, 1.2 m wide). […..]

 

Mănăstirea Pătrăuți (UNESCO)
Mănăstirea Pătrăuți (UNESCO)
Mănăstirea Pătrăuți (UNESCO) / Pătrăuți Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Pătrăuți – Suceava)
 

Construită în 1487 la 10 km de Suceava, de Ștefan cel Mare, este cea mai veche mănăstire UNESCO din Moldova, cu picturi murale din 1550 rămase pe fațada vestică și o clopotniță din lemn datând din 1725. […..] / Built in 1487 by Stephen the Great, is the oldest UNESCO monastery from Moldova, with paintings from 1550 that remained on the western wall and a tower bell from 1725. […..]

 

Mănăstirea Probota (UNESCO)
Mănăstirea Probota (UNESCO)
Mănăstirea Probota (UNESCO) / Probota Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Dolhasca – Suceava)
 

Construită în 1530 de Petru Rareș ca necropolă pentru familia sa, având 21 de pietre funerare, și pictată în 1532, biserica actuală a avut o istorie zbuciumată la fel ca si celelalte trei biserici construite aici înaintea ei. […..] / Built in 1530 by Petru Rareș as crypt for his family, having 21 tombstones, and painted in 1532, the existing church had a tormented history like the other three churches built here before. […..]

 

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou (UNESCO)
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou (UNESCO)
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou (UNESCO) / Saint Joan the New Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Suceava – Suceava)
 

Construită pe baza planului Mănăstirii Neamț dar cu dimensiuni mai ample, a fost catedrală mitropolitană (1522 – 1677) și adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou aduse la Suceava de Alexandru cel Bun în anul 1402. […..] / Built on the plans of Neamț Monastery but with larger dimensions, was Metropolotan Cathedral (1522 – 1677) and is hosting the relics of Saint Joan the New brought at Suceava by the king Alexander the Good in 1402. […..]

 

Mănăstirea Sucevița (UNESCO)
Mănăstirea Sucevița (UNESCO)
Mănăstirea Sucevița (UNESCO) / Sucevița Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Rădăuți – Suceava)
 

Consacrată “Învierii Domnului” mănăstirea are cele mai bine conservate fresce, este cea mai mare, și ultima construită între 1581 – 1584 de familia Movilă, cu cinci camere: altar, naos, criptă, pronaos și exonarthex. […..] / Dedicated to the “Resurrection of Jesus” the monastery has the best preserved frescoes, is the largest and the last built between 1581 – 1584 by Movilă family, with five rooms: altar, nave, crypt, pronaos and exonarthex. […..]

 

Mănăstirea Voroneț (UNESCO)
Mănăstirea Voroneț (UNESCO)
Mănăstirea Voroneț (UNESCO) / Voroneț Monastery (UNESCO)
(BUCOVINA: Gura Humorului – Suceava)
 

Consacrată “Sfântului Gheorghe”, a fost ridicată între 26 mai și 14 septembrie, 1488, și numită “Capela Sixtină a Estului” pentru frescele magnifice de pe peretele de la Vest cu Judecata de Apoi pictată în 1547. […..] / Dedicated to “Saint George”, was built between May 26 – September 14, 1488 and called “The Sistine Chapel of the East” for the magnificent frescoes on the western wall with The Last Judgement painted in 1547. […..]

 

List of Bucovina Monasteries listed by UNESCO

 

 • Pătrăuți Monastery, built in 1487
 • Voroneț Monastery, built in 1488
 • Arbore Monastery, built in 1503
 • Saint John the New – Suceava Monastery, built between 1514 – 1522
 • Humor Monastery, built in 1530
 • Probota Monastery, built in 1531
 • Moldovița Monastery, built in 1532
 • Sucevița Monastery, built in 1581 – 1584
   

  Lista Mănăstirilor din Bucovina incluse în patrimoniul UNESCO

   

 • Mănăstirea Pătrăuţi, construită în 1487
 • Mănăstirea Voroneţ, construită în 1488
 • Mănăstirea Arbore, construită în 1503
 • Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou – Suceava, construită între 1514 – 1522
 • Mănăstirea Humor, construită în 1530
 • Mănăstirea Probota, construită în 1531
 • Mănăstirea Moldoviţa, construită în 1532
 • Mănăstirea Suceviţa, construită în 1581 – 1584

   

  Mănăstirea Bodgana
  Mănăstirea Bodgana
  Mănăstirea Bodgana / Bodgana Monastery
  (MOLDOVA: Rădăuți – Suceava)
   

  Ctitorită de Bogdan I (1359 – 1365), întemeietorul Moldovei, este formată din Biserica “Sfântul Nicolae” – cel mai vechi monument de piatră al Moldovei (sec. 14), turnul clopotniță (1781) și casa parohială (1876). […..] / Built by Bogdan I (1359 – 1365), the founder of Moldova, is composed of “Saint Nicholas” church – the oldest stone monument in Moldova (14th century), the bell tower (1781) and the parish house (1876). […..]

  Mănăstirea Putna
  Mănăstirea Putna
  Mănăstirea Putna / Putna Monastery
  (MOLDOVA: Putna – Suceava)
   

  Ctitorită de Ștefan cel Mare (al cărui mormânt se află aici) între anii 1466 – 1459, devastată de oștile lui Timuș Hmelnițki, reconstruită de Vasile Lupu, mănăstirea are cinci încăperi: pridvor, pronaos, gropniță, naos și altar. […..] / Built by Stephen the Great (whose tomb is here) between 1466 – 1469, destroyed by the troops of Timuș Hmelnițki, rebuilt by Vasile Lupu, the monastery has five rooms: porch, pre-nartex, tombs room, nartex and altar. […..]