Cetatea de Scaun a Sucevei
Cetatea de Scaun a Sucevei
Suceava Royal Fortress

Construită în sec. 14 de Petru I, fortificată în sec. 15 de Ștefan cel Mare și distrusă în 1675 de Dumitrașcu Cantacuzino, este formată din Fortul Mușatin, Incinta exterioară, Șanț de apărare și Zid de contraescarpă. […..] / Built in the 14th century by Petru I, fortified in the 15th century by Ștefan cel Mare and destroyed in 1675 by Dumitrașcu Cantacuzino, is composed of the Mușatin Fort, the external Precincts, the Defense Ditch and Anti Scarf Wall. […..]