Free Tours
What to See
București
Bucharest Free Tours Bucharest Attractions București


 

Palatele Bucureștiului (Bucharest Palaces)

 

Palatul Parlamentului
Palatul Parlamentului
Parliament Palace

Pentru a construi cea mai mare clădire din lume după Pentagon între 1984 – 1989, cu 12 nivele, peste 1000 de camere şi o suprafaţă desfăşurată de peste 330.000 m.p. regimul comunist a demolat 1/9 din Bucureşti. […..] / To build the biggest building in the world after Pentagon between 1984 – 1989, with 12 levels, more than 1000 rooms and a developed surface of more than 330.000 sq.m., the communist regime demolished 1/9 of Bucureşti. […..]

Ateneul Român
Ateneul Român
The Romanian Atheneum

În sala de concerte cu 794 locuri, a Ateneului realizat în stil neoclasic – eclectic ca un templu ionic, inaugurat în 1888, se află o frescă lată de 3 m și lungă de 70 de m cu istoria României din ultimii 2.000 de ani. […..] / In the concert hall with 794 seats, of the Atheneum built in neoclassic – eclectic style like a ionian temple, inaugurated in 1888, is a painting 3 m wide and 70 m long with the history of Romania of the last 2.000 years. […..]

Palatul Poștelor
Muzeul Național de Istorie a României
Post Office Palace

Muzeul Național de Istorie a României, înființat în anul 1970 în Palatul Poștelor, este cel mai important muzeu din România având în prezent două expoziții permanente: Tezaurul și Columna lui Traian. […..] / The National Museum of History of Romania, founded in 1970 inside the Post Office Palace, is the most important Museum from Romania having today two permanent exhibitions: the Thesaurus and the Column of Traian. […..]

Palatul Regal
Muzeul Național de Artă al României
The Royal Palace

Inaugurat în 1948 în Palatul Regal, Muzeul Național de Artă al României are peste 70.000 de exponate în Galeria Națională și cea de Artă Europeană, iar în corpul central, sunt camerele regale, (Sala Tronului etc.) […..] / Founded in 1948 inside the Royal Palace, The National Art Museum of Romania has more than 70.000 pieces in the National and the European Art Gallery, and in the central part, are royal rooms (Hall of Throne etc.) […..]

Palatul Romanit
Muzeul Colecțiilor de Artă
Romanit Palace

Muzeul Colecțiilor de Artă găzduiește în Palatul Romanit colecții de lucrări de artă românească modernă, artă românească populară, și lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă din Occident sau Orient. […..] / The Art Colections Museum is hosting inside the Romanit Palace collections of romanian modern art, romanian popular art, and Western and Oriental paintings, graphics, sculpture and decorative art. […..]

Palatul Cantacuzino
Muzeul Național George Enescu
Cantacuzino Palace

Inaugurat în anul 1956 în Palatul Cantacuzino, acest muzeu expune documente și obiecte personale ale lui George Enescu, inclusiv vioara primită la 4 ani, partituri ale operelor sale, diplome și medalii. […..] / Opened in 1956 inside Cantacuzino Palace, this museum is exposing documents and personal objects of George Enescu, including the violin he received when he was 4 years old, parts of his operas, diplomas and medals. […..]

Palatul Băncii Naționale a României
Palatul Băncii Naționale a României
National Bank of Romania Palace

Vechiul Palat al Băncii Naționale a României a fost ridicat peste fundațiile unuia din cele mai mari hanuri ale Bucureștiului – Hanul lui Șerban Vodă, între 1884 – 1885, iar noul palat între 1939 – 1942 în stil neoclasic. […..] / The Old Palace of the National Bank of Romania was built over the fundations of the biggest inns in Bucharest – Șerban Vodă Inn, between 1884 – 1885, and the new palace between 1939 – 1942 in neoclassical style. […..]

Palatul Suțu
Muzeul Municipiului București
Suțu Palace

Muzeul Municipiului București este un muzeu de istorie și artă inaugurat în anul 1959 în Palatul Suțu, construit între anii 1834 – 1835. Muzeul are în componența sa administrativă alte 10 muzee din București. […..] / The Bucharest City Museum is an art and history museum opened in 1959 inside Suțu Palace, built between 1834 – 1835. The Museum has under its administration other 10 museums from Bucharest. […..]

Palatul Cotroceni
Muzeul Național Cotroceni
Cotroceni Palace

Fostă reședință a familiei regale a României, construită între 1888 – 1896, Palatul Cotroceni este sediul Președinției României, iar în corpul istoric al palatului este amenajat Muzeul Național Cotroceni. […..] / Former residence of the Royal Family of Romania, built between in 1888 – 1896, Cotroceni Palace is the headquarter of the Presidency of Romania and in the historical body of the palace was organized The National Museum of Cotroceni. […..]

Palatul Primăverii
Palatul Primăverii
The Spring Palace

Palatul Primăverii sau “Casa Ceaușescu” a fost pentru un sfert de secol (1965 – 1989) reşedinţa privată a soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, şi a copiilor acestora, Nicu, Zoia şi Valentin. […..] / The Spring Palace or “Ceaușescu House” was for around than 25 years (1965 – 1989) the private residence of Nicolae and Elena Ceauşescu, and of their sons, Nicu, Zoia and Valentin. […..]

 

Palatul Ministerului de Interne
Palatul Ministerului de Interne
Palatul Ministerului de Interne / Internal Affairs Ministry Palace

 

La balconul sediului C. C. al P.C.R., Palatul Senatului (1989 – 2004), azi al Ministerului Afacerilor Interne, Ceaușescu a ținut ultimul discurs pe 21 decembrie 1989, fugind apoi cu elicopterul. […..] / From the hedquarter of Central Committee of Romanian Communist Party balcony, Palace of Senate (1989 – 2004), today of Internal Affairs Ministry, Ceaușescu held his last speech on December 21, 1989, running after with the helicopter. […..]

 

Cercul Militar
Cercul Militar
Cercul Militar / The Military Circle

 

Construit între 1911 – 1923 din donații și cotizații ale ofițerilor (circa 80%), găzduiește instituția centrală de cultură a Armatei Române, cu profil cultural, artistic, recreativ și de imagine, reprezentare și protocol. […..] / Built between 1911 – 1923 by donations and subscriptions of officers (around 80%) is hosting the central cultural institution of Romanian Army, with cultural, artistic, recreativ profile and for image, representing and protocol. […..]

 

Palatul Patriarhiei
Palatul Patriarhiei
Palatul Patriarhiei / Patriarchy Palace

 

Construit în 1907 pe locul palatului Adunării Deputaților unde s-a votat unirea Valahiei cu Moldova, sediu al Marii Adunări Naționale în perioada socialistă, azi aparține Bisericii Ortodoxe Române. […..] / Built in 1907 on the place of the Deputy Chamber’s palace where was voted the union of Wallachia with Moldova, Great National Assembly headquarter in the socialist period, today belongs to the Romanian Orthodox Church. […..]

 

Palatul CEC
Palatul CEC
Palatul CEC / CEC Palace

 

Construit în stil eclectic între 1897 – 1900 pe locul primului sediu al Casei de Depuneri construit pe locul mănăstirii și hanului “Sfântul Ioan cel Mare” demolate în 1875, găzduiește azi sediul CEC Bank. […..] / Built in eclectic style between 1897 – 1900 on the place of the first headquarter of the Deposit House built on the location of “Saint Joan the Great” monastery and inn demolished in 1875, is hosting today CEC Bank headquarter. […..]

 

Palatul Telefoanelor
Palatul Telefoanelor
Palatul Telefoanelor / Telephony Palace

 

Construit pe locul terasei “Oteteleșanu” între 1929 – 1934, în stil specific zgârie – norilor americani, cu caracteristici ale stilului Art Deco, până în anii ’70 a fost cea mai înaltă clădire din București cu 52,5 m. […..] / Built on the location of “Oteteleșanu” terrace between 1929 – 1934, in a style specific to american sky crapers, with Art Deco style characteristics, before the ’70 years was the tallest building in Bucharest with 52,5 m. […..]

 

Palatul Știrbei
Palatul Știrbei
Palatul Știrbei / Știrbei Palace

 

Construit în 1835 în stil neoclasic cu elemente grecești, va fi folosit de Barbu Știrbei, între 1849 – 1856, ca reședință domnească de protocol, aici desfășurându-se multe baluri și petreceri galante. […..] / Built in 1835 in neo classic style with Greek elements, will be used by Barbu Știrbei, between 1849 – 1856, royal protocol residence, here tooking part a lot or balls and dancing parties. […..]

 

Palatul de Justiție
Palatul de Justiție
Palatul de Justiție / The Palace of Justice

 

Construit între 1890 – 1895 pe locul unde funcționa Curtea judecătorească, șubrezit de cutremure, era propus pentru demolare de Ceaușescu în 1990 pentru a fi reconstruit pe locul unde se aflase Mănăstirea Văcărești. […..] / Built between 1890 – 1895 on the location where was the Court of Justice, weakened by earthquakes, was proposed for demolition by Ceaușescu in 1990 to be rebuilt on the place where was the Văcărești Monastery. […..]

 

Palatul Ligii Culturale
Palatul Ligii Culturale
Palatul Ligii Culturale / The Palace of Cultural League

 

Construit între 1926 – 1929, cu elemente de arhitectură neoromânească și Art Deco, a fost sediul revistei lui Nicolae Iorga “Neamul Românesc”, din 1947 la parter fiind sala Liviu Ciulei (Izvor) a Teatrului Bulandra. […..] / Built between 1926 – 1929, with elements of neo Romanian and Art Deco architecture, was headquarter of Nicolae Iorga magazine “Neamul Românesc”, since 1947 at the ground floor being Liviu Ciulei (Izvor) hall of Bulandra Theatre. […..]

 

Palatul Ghica Tei
Palatul Ghica Tei
Palatul Ghica Tei / Ghica Tei Palace

 

Construit în parcul Plumbuita în 1822 în stil neoclasic de Grigore Ghika pe moșia sa Colentina ca locuință de vară, împreună cu biserica Teiul Doamnei Ghica, a fost prefectură a județului Ilfov sau sediu al Ministerului Sănătății. […..] / Built in Plumbuita park in 1822 in neo classic style by Grigore Ghika on his domain Colentina as summer residence, together with Teiul Doamnei Ghica church, was Ilfov county prefecture or headquarter of Health Ministry. […..]

 

Palatul Bragadiru
Palatul Bragadiru
Palatul Bragadiru / Bragadiru Palace

 

Construit în 1894 ca loc de recreere conform tradiției fabricilor de bere de a avea un local lângă ele, includea o superbă sală de bal / teatru / concerte, o bibliotecă, o popicarie, camere, magazine și birouri la parter. […..] / Built in 1894 as place for recreation according to the beer factory tradition to have a pub nearby, included a beautiful ballroom / theatre / concert hall, a library, a bowling room, rooms, shops and offices downstairs. […..]

 

Palatul Bursei
Palatul Bursei
Palatul Bursei / Stock Exchange Palace

 

Construit în stil neoclasic între anii 1906 – 1912, a fost sediul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, apoi între 1955 – 2012 sediul Bibliotecii Centrale de Stat – Biblioteca Națională a României. […..] / Built in neo classic style between 1906 – 1912, was the headqquarter of the Commerce and Industry Chamber of Bucharest, and between 1955 – 2012 the headquarter of the Central State Library – the National Library of Romania. […..]

 

Castelul Vlad Țepeș
Castelul Vlad Țepeș
Castelul Vlad Țepeș / Vlad Țepeș Castle

 

Construit în 1906 în timpul Expoziţiei Generale a României, organizată în Parcul Carol cu ocazia aniversării a 40 de ani de domnie a regelui, copia fidelă a cetăţii Poenari avea un rezervor de apă din fontă de 200 metri cubi. […..] / Built in 1906 during the Romania General Exhibition, organized in Carol Park at the anniversary of 40 years of reign of the king, the one to one copy of Poenari fortress had a cast iron water tank of 200 cubic meters. […..]