Free Tours
What to See
București
Bucharest Free Tours Bucharest Attractions București


 

București: Împrejurimi (Outskirts)

 

Therme
Therme
Therme
(MUNTENIA: Balotești – Ilfov)

Amplasat în nordul Bucureștiului, cel mai modern SPA din Europa cu 10 piscine, 6 saune uscate, 4 saune umede și 16 tobogane are cea mai mare grădină botanică din România cu 800 mii de plante din care 1.500 de palmieri. […..] / Located in the north of Bucharest, the most modern SPA in Europe with 10 pools, 6 dry sauna, 4 wet sauna and 16 slides has the biggest botanic garden in Romania with 800.000 plants including 1.500 palm trees. […..]

Mănăstirea Snagov
Mănăstirea Snagov
Mănăstirea Snagov / Snagov Monastery
(MUNTENIA: Gruiu – Ilfov)

Amplasată pe o insulă de pe lacul Snagov, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, atestată documentar în 1408, refăcută de Vlad Țepeș, în biserica actuală rezidită de Neagoe Basarab, se află mormântul lui Vlad Tepes (Dracula). […..] / Located on an island on Snagov lake, fouded by Mircea the Old, documentary attested in 1408, rebuilt by Vlad the Impaler, in the actual church rebuilt by Neagoe Basarab, is the tomb of Vlad the Impaler (Dracula). […..]

Mănăstirea Căldărușani
Mănăstirea Căldărușani
Mănăstirea Căldărușani / Căldărușani Monastery
(MUNTENIA: Gruiu – Ilfov)
 

Ctitorită de Matei Basarab în 1638 pe locul unui vechi schit de lemn, ca o cetate în mijlocul Codrilor Vlăsiei, mănăstirea de călugări are icoane pictate de Nicolae Grigorescu și o pinacotecă foarte valoroasă. […..] / Founded by Matei Basarab in 1638 on the location of an old wooden hermitage, like a fortress in the middle of Vlăsia Forest, the monk convent has icons painted by Nicolae Grigorescu and a very valuable pinacoteca. […..]

Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia
Palatul Mogoșoaia / Mogoșoaia Palace
(MUNTENIA: Mogoșoaia – Ilfov)
 

Aflat la 15 km de centrul orașului București, complexul medieval Mogoșoaia include palatul, curtea cu turnul de veghe, bucătăria, casa de oaspeți, ghețăria, cavoul familiei Bibescu și biserica „Sfântul Gheorghe”. […..] / Located 15 km away of Bucharest center, Mogoșoaia medieval complex include the palace, the courtyard with the watch tower, the kitchen, the guest house, the ice house, the tomb of Bibescu family and “Saint George” church. […..]

Palatul Știrbei
Palatul Știrbei
Palatul Știrbei / Știrbei Palace
(MUNTENIA: Buftea – Ilfov)
 

Aflat la 20 km de centrul Bucureștiului, palatul construit între 1850 – 1863, la început ca o culă cu două niveluri, apoi ca un palat în stilul Tudor prin adăugarea altor două etaje, are un parc de 30 ha, cu arbori seculari. […..] / Located 20 km away of Bucharest center, the palace built between 1850 – 1863, at the beginning like a “cula” with two levels, then like a palace in Tudor style by adding other two levels, has a 30 ha park with secular trees. […..]

Delta Comana
Delta Comana
Delta Comana
(MUNTENIA: Comana – Giurgiu)
 

Alimentată de râul Neajlov, cea mai mare zonă umedă (1100 ha) din sudul României este pe locul doi ca biodiversitate după Delta Dunării, cu 141 specii de păsări, 19 specii de pești și 31 specii de mamifere. […..] / Supplied with water by river Neajlov, the biggest humid area (1100 ha) in the south of Romania is on the 2nd place as biodiversity after Danube Delta, with 141 birds species, 19 fish species and 31 mammalian species. […..]

Mănăstirea Comana
Mănăstirea Comana
Mănăstirea Comana / Comana Monastery
(MUNTENIA: Comana – Giurgiu)
 

Ctitorită de Vlad Țepeș în 1461 cu rol de mănăstire – cetate pe o fostă insulă în mijlocul mlaștinii, reclădită de Radu Șerban în 1588, mănăstirea de călugări a fost primul adăpost al mormântului lui Vlad Țepeș. […..] / Founded by Vlad the Impaler in 1461 with the role of fortress – monastery on a former island in the middle of a swamp, rebuild by Radu Șerban in 1588, the monk convent was the first shelter of the tomb of Vlad the Impaler. […..]