Top 10: Atracții Turistice de văzut în Centrul Vechi din București (Must See Tourist Attractions in Bucharest Old Town):

 

1. Străzile din Centrul Vechi
Străzile din Centrul Vechi
1. Old Town Streets

Cele 48 de străzi din Centrul Vechi, împreună cu cele trei intrări, trei pasaje și cinci piețe sau piațete, reprezintă punctul 0 al distracției din București, fiind foarte animate, în special seara și noaptea. […..] / The 48 streets of the Old Town, together with the 3 entrances, three passages and five squares or small squares, represent the point 0 of Bucharest entertainment, being very animated, especially in the evening and in the night time. […..]

2. Hanul lui Manuc
Hanul lui Manuc
2. Manuc’s Inn

La ultimul caravanserai din Europa construit în 1808 pe locul unde era o parte din Curtea Veche, opreau caravanele venind din Occident spre Orient, pentru a schimba caii, a vinde produse și a dormi peste noapte. […..] / At the last caravanseray from Europe built in 1808 on the place where was a part of the Old Court, were stopping the caravans coming from Western Europe going to Orient, to exchange horses, sell products and sleep overnight. […..]

3. Muzeul Național de Istorie a României
Muzeul Național de Istorie a României
3. The National Museum of History of Romania

Muzeul Național de Istorie a României, înființat în anul 1970 în Palatul Poștelor, este cel mai important muzeu din România având în prezent două expoziții permanente: Tezaurul și Columna lui Traian. […..] / The National Museum of History of Romania, founded in 1970 inside the Post Office Palace, is the most important Museum from Romania having today two permanent exhibitions: the Thesaurus and the Column of Traian. […..]

4. Cetatea lui Dracula (Curtea Veche)
Cetatea lui Dracula (Curtea Veche)
4. Dracula Fortress (The Old Princely Court)

Pe locul unde între 1458 – 1459 Vlad Ţepeş (Dracula) a construit “Cetatea Bucureștilor”, se afla ruinele Vechii Curți Domnești care în perioada sa de maximă extindere, ajunsese la peste 30.000 m.p. […..] / On the location where between 1458 – 1459 Vlad the Impaler (Dracula) built “The Fortress of Bucharest”, are the ruins of the Old Princely Court that in the period of maximum expansion has more than 30.000 sq.m. […..]

5. Hanul cu Tei
Hanul cu Tei
5. The Linden Inn

Construit în 1833 – 1834 de doi negustori “cu întreaga cheltuială împărțită în două, ca frații”, fiecare avea câte 14 magazine cu obloane de fier, amplasate deasupra beciurilor adânci și spațioase, pe fiecare parte a curții interioare. […..] / Built in 1833 – 1834 by two merchants “with all expenses shared in two like brothers”, each one had 14 shops with iron curtains, located upon deep and large dungeons, on each side of the inner court. […..]

6. Mănăstirea Stavropoleos
Mănăstirea Stavropoleos
6. Stavropoleos Monastery

Construită de călugărul grec Ioannikos Stratonikeas în 1724, biserica Mănăstirii Stavropoleos este una din cele mai frumoase biserici ortodoxe din București, o realizare de excepție a arhitecturii religioase brâncovenești. […..] / Built by Greek monk Ioannikos Stratonikeas in 1724, the church of Stavropoleos Monastery is one of the most beautiful orthodox churches from Bucharest, a marvelous achievement of ecclesiastical brâncovenian architecture. […..]

7. Palatul Băncii Naționale a României
Palatul Băncii Naționale a României
7. National Bank of Romania Palace

Vechiul Palat al Băncii Naționale a României a fost ridicat peste fundațiile unuia din cele mai mari hanuri ale Bucureștiului – Hanul lui Șerban Vodă, între 1884 – 1885, iar noul palat între 1939 – 1942 în stil neoclasic. […..] / The Old Palace of the National Bank of Romania was built over the fundations of the biggest inns in Bucharest – Șerban Vodă Inn, between 1884 – 1885, and the new palace between 1939 – 1942 in neoclassical style. […..]

8. Pasajul Macca – Villacrosse
Pasajul Macca - Villacrosse
8. Macca – Villacrosse Passage

Pasajul în formă de furculiță, finalizat în 1891, cu arcade cu sticlă galbenă, a aparținut celor două fete ale negustorului Petros Serafim, măritate cu arhitectul Xavier Villacrosse și negustorul de blănuri Mihail Macca. […..] / The passage in fork shape, finished in 1891, with arches from yellow glass, belonged to the two daughters of Petros Serafim merchant, married with the architect Xavier Villacrosse and fur merchant Mihail Macca. […..]

9. Librăria Cărturești Carusel
Librăria Cărturești
9. Cărturești Carusel Bookshop

Amplasată în fosta bancă Chrissoveloni, pe șase niveluri cu o suprafață de peste 1.000 mp, librăria mai are un bistro la ultimul etaj, un spaţiu multimedia la subsol și o galerie de artă contemporană la primul etaj. […..] / Located in the former bank Chrissoveloni, on six levels with a total surface of more than 1.000 sq.m., the bookshop has also a bistro at the last level, a multimedia space at the basement and a contemporary art gallery at the first floor. […..]

10. Restaurant Caru cu Bere
Caru cu Bere
10. Caru cu Bere Restaurant

Berărie deschisă în 1879, cu pivniță cu bolți de cărămidă și sală de 7 m înălțime la parter, în stil gotic cu coloane și tavane de stucatură, picturi și lambriuri sculptate ca și scările de stejar prin care e conectată cu mezaninul. […..] / Beerhouse opened in 1879, with brick vaulted cellar and 7 m high hall at the ground floor, in gothic style with stucco columns and ceilings, carved wainscoting and paintings, connected to mezzanine by sculpted oak stairs. […..]

 

Alte atracții turistice (Other Tourist Attractions)

 

Piața Sfântul Anton
Piața Sfântul Anton
Piața Sfântul Anton / Saint Anthony Square

 

Piața de Flori sau Piața Sfântul Anton, are numele bisericii ce era capelă pentru închisoarea Domnească, ambele distruse de incendiul din 1847 în care un sfert din Bucureștiul acelor vremuri a fost transformat în scrum. […..] / The Flower Market or Saint Anthony Square has the name of the church that was a chapel for the royal prison, both destroyed by the fire in 1847 when a quarter of the Bucharest of that time was turned into ashes. […..]

 

Biserica Sfântul Anton (Buna Vestire)
Biserica Sfântul Anton - Buna Vestire
Saint Anthony – The Annunciation Church

Cea mai veche biserică din București păstrată în forma originală, construită de Mircea Ciobanul (1545-1554; 1558-1559), și finalizată de fii lui, a fost locul de încoronare al principilor Valahiei timp de trei secole. […..] / The oldest church in Bucharest preserved in its original shape, built by Mircea the Shepherd (1545-1554; 1558-1559), and finished by his sons, was the coronation place for the kings of Wallachia for three centuries. […..]

 

Muzeul Municipiului București
Muzeul Municipiului București
Muzeul Municipiului București / The Bucharest City Museum

 

Muzeul Municipiului București este un muzeu de istorie și artă inaugurat în anul 1959 în Palatul Suțu, construit între anii 1834 – 1835. Muzeul are în componența sa administrativă alte 10 muzee din București. […..] / The Bucharest City Museum is an art and history museum opened in 1959 inside Suțu Palace, built between 1834 – 1835. The Museum has under its administration other 10 museums from Bucharest. […..]

 

Palatul Bursei
Palatul Bursei
Palatul Bursei / Stock Exchange Palace

 

Construit în stil neoclasic între anii 1906 – 1912, a fost sediul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, apoi între 1955 – 2012 sediul Bibliotecii Centrale de Stat – Biblioteca Națională a României. […..] / Built in neo classic style between 1906 – 1912, was the headqquarter of the Commerce and Industry Chamber of Bucharest, and between 1955 – 2012 the headquarter of the Central State Library – the National Library of Romania. […..]

 

A part of the city’s historical heart was not demolished by Nicolae Ceauşescu. The Old Town area (stretching approximatively between the Dâmboviţa river to the south, Calea Victoriei to the west, Calea Moşilor to the east and Regina Elisabeta boulevard to the north) today contains an assortment of middle 19th century buildings, ruins of the Wallachian princes’ medieval court, churches, bank headquarters, a few hotels, clubs, restaurants and shops. Narrow cobblestoned streets retain the names of the old guilds that resided on them. So far too little has been done for the preservation and reconditioning of many historical buildings and streets there, but the area is now in a rehabilitation project set to be finished soon.

In the Old Town, lots of terraces and specific restaurants offers you multiple possibilities for lunch or dinner. You can choose from italian, french, turkish and arabian, chinese or romanian cuisine. We strongly reccomend the Old Town for a special dinner and also for the unique atmosphere.

Une partie du centre historique a été pas démoli par Nicolae Ceausescu. Dans la vieille ville (qui se trouve à environ rivière Dâmboviţa au sud, Calea Victoriei à l’ouest, Mosilor boulevard a l’est et Regina Elisabeta au nord) sont des bâtiments construits dans le milieu du 19ème siècle, les ruines des princes valaques de la cour royale, les églises, les banques, les hôtels, clubs, restaurants et magasins. Rues pavées étroites garde le nom des anciennes guildes qui a vécu ici. Jusqu’à présent, les travaux ont été réalisés pour la conservation et la restauration des bâtiments historiques et des rues, mais la zone est maintenant dans un projet de réhabilitation complète qui sera bientôt terminé.
Dans la vieille ville, beaucoup de terrasses et restaurants spécifiques offres multiples possibilites pour le déjeuner ou le dîner. Vous pouvez choisir différents menus de la cuisine italienne, française, turque, arabe, chinois, japonais et roumain. Nous vous recommandons chaudement Ville Vieille pour un dîner spécial, mais aussi pour l’atmosphère unique.

Einige der historischen Altstadt wurde von Nicolae Ceausescu abgerissen worden. In der Altstadt (die liegt ungefähr Dâmboviţa River im Süden, Calea Victoriei im Westen, Mosilor Straße Osten und Regina Elisabeta Boulevard Norden) sind Gebäude in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, die Ruinen der walachischen Fürsten des königlichen Hofes, Kirchen , Banken, Hotels, Clubs, Restaurants und Geschäften. Es hält gepflasterten engen Gassen und alten Gilde Namen, die hier lebten. Bisher wurden Werke aus für die Erhaltung und Restaurierung von historischen Gebäuden und Straßen durchgeführt, aber die Gegend ist heute ein umfassendes Sanierungsprojekt wird bald abgeschlossen sein.
In der Altstadt, viele Terrassen und spezifische Angebote mehrere Restaurants zum Mittag-oder Abendessen. Sie können wählen, verschiedene Menüs der italienischen Küche, Französisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und rumänische Küche. Wir empfehlen wärmstens Altstadt für ein besonderes Abendessen, sondern auch präsentieren einzigartige Atmosphäre hier.

Una parte del centro storico è non stato demolito da Nicolae Ceausescu. Nella città vecchia (che si trova a circa Dâmboviţa fiume a sud, Calea Victoriei a ovest, Mosilor Strada a est e Regina Elisabeta Boulevard a nord) sono edifici costruiti nella metà del 19esimo secolo, i resti dei principi valacchi della corte reale, le chiese , banche, alberghi, locali, ristoranti e negozi. Mantiene strette vie acciottolate e il nome di vecchia gilda che ha vissuto qui. Fino ad ora, i lavori sono stati eseguiti per la conservazione e il restauro di edifici storici e strade, ma la zona è ora un progetto di riabilitazione globale sarà completato al più presto.
Nel centro storico, ci sono un sacco di ristoranti, terrazze e specifiche offerte multiple per il pranzo o la cena. È possibile scegliere i vari menu della cucina italiana, francese, turco, arabo, cinese, giapponese e rumeno. Si consiglia vivamente Città Vecchia per una cena speciale, ma anche per l’atmosfera unica.

O parte din inima centrului istoric nu a fost demolată de către Nicolae Ceaușescu. In zona centrului vechi (care se întinde aproximativ între râul Dâmbovița la sud, Calea Victoriei la vest, Calea Moșilor la est și bulevardul Regina Elisabeta la nord) se află clădiri construite la mijlocul secolului 19, ruinele de la curtea domneasca a domnitorilor munteni, biserici, sedii de banci, hoteluri, cluburi, restaurante și magazine. Străzile înguste si pietruite păstrază numele vechilor bresle care au locuit aici. Până în prezent, au fost realizate lucrări pentru conservarea și restaurarea clădirilor istorice și a străzilor, dar zona este acum într-un proiect amplu de reabilitare care va fi finalizat în curând.

În Centrul Vechi, o mulțime de terase și restaurante specifice oferă posibilități multiple pentru masa de prânz sau cină. Aveți posibilitatea să alegeți meniuri diverse din bucatariile italiană, franceză, turcă, arabă, chineză, japoneză sau preparate din bucătăria românească. Noi recomandam cu caldura Centrul Vechi pentru o cină specială dar si pentru atmosfera unica prezentă aici.

Una parte del centro histórico de la ciudad no fue destruida por Nicolae Ceauşescu. La zona de la Ciudad Vieja (estiramiento aproximativamente entre el río Dâmboviţa al sur, Calle Victoria hacia el oeste, Calea Mosilor al este y Regina Elisabeta bulevar hacia el norte) hoy contiene un surtido de medias edificios del siglo 19, las ruinas de los príncipes valacos ‘corte medieval, iglesias, sedes bancarias, algunos hoteles, clubes, restaurantes y tiendas. Estrechas calles empedradas retener los nombres de los antiguos gremios que residían en ellas. Hasta ahora, muy poco se ha hecho para la conservación y el reacondicionamiento de los muchos edificios históricos y calles de allí, pero la zona se encuentra ahora en un proyecto de rehabilitación fija para ser terminado pronto.

En la Ciudad Vieja, un montón de terrazas y restaurantes específicos que ofrece múltiples posibilidades para el almuerzo o la cena. Usted puede elegir entre italiano, francés, turco y árabe, chino o de la cocina rumana. Le recomiendo el la Ciudad Vieja para una cena especial y también para el ambiente único.