București Free Tours
București Tourist Attractions
București
Free Tours București Atracții Turistice București București

 

Muzeele Bucureștiului / Bucharest Museums


 

Muzeul Satului
Muzeul Satului
The Village Museum

Inaugurat în anul 1936 pe o suprafață de 10 hectare în incinta Parcului Regele Mihai, Muzeul Satului este un muzeu în aer liber unde sunt conservate peste 350 de construcții rurale (case, biserici, instalații sau anexe). […..] / Opened in 1936 on a surface of 10 hectares inside King Michael Park, the Village Museum is an open air museum where are preserved more than 350 rural constructions (houses, churches, installations or annexes). […..]

Muzeul Național Cotroceni
Muzeul Național Cotroceni
Cotroceni National Museum

Fostă reședință a familiei regale a României, construită între 1888 – 1896, Palatul Cotroceni este sediul Președinției României, iar în corpul istoric al palatului este amenajat Muzeul Național Cotroceni. […..] / Former residence of the Royal Family of Romania, built between in 1888 – 1896, Cotroceni Palace is the headquarter of the Presidency of Romania and in the historical body of the palace was organized The National Museum of Cotroceni. […..]

Muzeul de Artă – Palatul Regal
Muzeul Național de Artă a României
National Art Museum of Romania – The Royal Palace

Inaugurat în 1948 în Palatul Regal, are peste 70.000 de exponate în Galeria Națională și cea de Artă Europeană, iar în corpul central, sunt camerele regale, (Sala Tronului etc.) […..] / Founded in 1948 inside the Royal Palace, has more than 70.000 pieces in the National and the European Art Gallery, and in the central part, are royal rooms (Hall of Throne etc.) […..]

Muzeul Național de Istorie a României
Muzeul Național de Istorie a României
National History Museum of Romania

Muzeul Național de Istorie a României, înființat în anul 1970 în Palatul Poștelor, este cel mai important muzeu din România având în prezent două expoziții permanente: Tezaurul și Columna lui Traian. […..] / The National Museum of History of Romania, founded in 1970 inside the Post Office Palace, is the most important Museum from Romania having today two permanent exhibitions: the Thesaurus and the Column of Traian. […..]

Muzeul Băncii Naționale a României
Muzeul Băncii Naționale a României
National Bank of Romania Museum

Înființat în anul 1914 printr-o hotărâre a Consiliului General al BNR, cu prima expoziție în anul 1943, muzeul expune monede și bancnote, opere de artă și săli ale palatelor BNR cu o arthitectură superbă. […..] / Founded in 1914 after a decision of the General Council of NBR, with the first exhibition in 1943, the museum expose coins and banknotes, art objects and halls of NBR palaces with a beautiful architecture. […..]

Muzeul de Istorie Naturală
Muzeul Național de Istorie Naturală
Natural History Museum

Muzeul Național de Istorie a Naturală Grigore Antipa, inaugurat în anul 1908, are un patrimoniu de peste 2 milioane de exponate, grupate în diferite colecții zoologice, paleontologice, de minerale și roci și etnografice. […..] / The National Museum of Natural History Grigore Antipa, has a patrimony of more than 2 million exponates, grouped in various collections: zoology, paleontology, minerals and rocks and etnography. […..]

Casa Ceaușescu (Palatul Primăverii)
Palatul Primăverii
Ceaușescu House (The Spring Palace)

Palatul Primăverii sau “Casa Ceaușescu” a fost pentru un sfert de secol (1965 – 1989) reşedinţa privată a soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, şi a copiilor acestora, Nicu, Zoia şi Valentin. […..] / The Spring Palace or “Ceaușescu House” was for around than 25 years (1965 – 1989) the private residence of Nicolae and Elena Ceauşescu, and of their sons, Nicu, Zoia and Valentin. […..]

Muzeul Municipiului București
Muzeul Municipiului București
Bucharest City Museum

Muzeul Municipiului București este un muzeu de istorie și artă inaugurat în anul 1959 în Palatul Suțu, construit între anii 1834 – 1835. Muzeul are în componența sa administrativă alte 10 muzee din București. […..] / The Bucharest City Museum is an art and history museum opened in 1959 inside Suțu Palace, built between 1834 – 1835. The Museum has under its administration other 10 museums from Bucharest. […..]

Muzeul Colecțiilor de Artă
Muzeul Colecțiilor de Artă
The Art Colections Museum

Muzeul Colecțiilor de Artă găzduiește în Palatul Romanit colecții de lucrări de artă românească modernă, artă românească populară, și lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă din Occident sau Orient. […..] / The Art Colections Museum is hosting inside the Romanit Palace collections of romanian modern art, romanian popular art, and Western and Oriental paintings, graphics, sculpture and decorative art. […..]

Muzeul Theodor Aman
Muzeul Theodor Aman
Theodor Aman Museum

Inagurat în anul 1908 în casa memorială a pictorului și graficianului Theodor Aman (1831 – 1891), muzeul cuprinde o colecție memorială de pictură, grafică și sculptură, precum și ustensile de lucru și alte obiecte ale artistului. […..] / Opened in 1908 inside the memorial hous of the painter and illustrator Theodor Aman (1831 – 1891), the Museum contain o colleciton of paintings, graphics and sculptures, and also tools and objects of the artist. […..]

Muzeul Național George Enescu
Muzeul Național George Enescu
George Enescu National Museum

Inaugurat în anul 1956 în Palatul Cantacuzino, acest muzeu expune documente și obiecte personale ale lui George Enescu, inclusiv vioara primită la 4 ani, partituri ale operelor sale, diplome și medalii. […..] / Opened in 1956 inside Cantacuzino Palace, this museum is exposing documents and personal objects of George Enescu, including the violin he received when he was 4 years old, parts of his operas, diplomas and medals. […..]

Muzeul Național de Geologie
Muzeul Național de Geologie
National Museum of Geology

Inaugurat în anul 1990 în clădirea Institutului Geologic al României, construită în 1906, acest muzeu are 14 expoziții de bază permanente cu 7.700 exponate din totalul de 70.000 din colecțiile științifice ale muzeului. […..] / Opened in 1990 inside the Institute for Geology of Romania, this museum has 14 main permanent exhibitions with 7.700 pieces from a total of 70.000 of the scientific collections of the museum. […..]

Muzeul Național al Țăranului Român
Muzeul Național al Țăranului Român
National Romanian Peasant Museum

Inaugurat în 1990 în clădirea Muzeului Partidului Comunist Român, Muzeul Țăranului Român are peste 100.000 de obiecte în colecții de ceramică, port popular, țesături, lemn, mobile, feronerie, scoarțe. […..] / Opened in 1990 inside the Romanian Communist Party Museum the Peasant Museum has more than 100.000 objects in collections of ceramics, traditional clothing, fabrics, wood, furniture, hardware, carpets. […..]

Muzeul Holocaustului
Muzeul Holocaustului
Holocaust Museum

Amenajat în Sinagoga Mare, adevărată bijuterie arhitecturală, muzeul expune fotocopii de documente și imagini despre holocaust, și participarea evreilor la războiul de independență sau la cele două războaie mondiale. […..] / Organized in the Big Synagogue, a real jewel, the museum expose photo copies of documents and images about the holocaust, and the jews participation to the Independence War and the two world wars. […..]

Muzeele Minovici
Muzeele Minovici
Minovici Museums

Inaugurat în 1906 în “Vila cu Clopoței”, Muzeul de Nicolae Minovici expune artă populară românească iar Muzeul Dumitru Furnică Minovici, inaugurat în 1946, aflat lângă primul, în Casa Minovici, expune artă veche apuseană. […..] / Founded in 1906 in “Vila with Bells”, Nicolae Minovici Museum expose Romanian popular art and Dumitru Furnică Minovici Museum, founded in 1946, located nearby, in Minovici House, expose old western art. […..]

Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida
Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida
Dimitrie Leonida Technical Museum

Inaugurat în 1909 în incinta Parcului Carol, muzeul expune pe 4.500 m² (1.000 m² în aer liber), piese valoroase ilustrând spiritul inventiv al românilor: primul automobil aerodinamic sau macheta primului avion cu reacție. […..] / Founded in 1909 inside Carol Park, the museum expose on 4.500 m² (1.000 m² in open air), valuable things showing the inventive spirit of Romanians: the first aerodynamic car or the layout of the first jet propulsion plane. […..]

Muzeul Zambaccian
Muzeul Zambaccian
Zambaccian Museum

Amplasat în casa lui Krikor Zambaccian (1889 – 1962), muzeul a fost fondat în 1947 și expune lucrări de pictură, sculptură, grafică și mobilier ale artiștilor români și ale unor impresioniști francezi. […..] / Located in the house of Krikor Zambaccian (1889 – 1962), the museum was opened in 1947 and expose paintings, sculptures, graphics and furniture belonging to Romanian artists and to some French impressionists. […..]

Muzeul Theodor Pallady
Muzeul Theodor Pallady
Theodor Pallady Museum

Amplasat în Casa Melik, cea mai veche din București, muzeul fondat în 1971 are peste 1.270 de picturi, multe ale lui Theodor Pallady (1871 – 1956), și sculpturi egiptene, greco – romane, indiene și renascentiste. […..] / Located inside Melik house, the oldest in Bucharest, the museum opened in 1971 has more than 1.270 paintings, many of them of Theodor Pallady (1871 – 1956), and egyptian, greek – roman, indian and Renaissance sculptures. […..]

Muzeul Militar Național
Muzeul Militar Național
National Military Museum

A fost inaugurat în 1923 inițial în clădirea Palatului Artelor (azi aici se află Mausoleul) din Parcul Carol, apoi ca Muzeu Militar Central (în zona Palatului Parlamentului) apoi din 1990 în actuala locație. […..] / Was opened in 1923 initially inside the Palace of Arts (today here is located the Mausoleum) from Carol Park, then as Central Military Museum (in the area of the Parliament Palace) and from 1990 in the actual location. […..]

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”
„Admiral Vasile Urseanu” Astronomical Observatory

În fiecare seară cu cer senin, din singurul observator public din București, construit între anii 1908 – 1910, se poate vedea Luna, planetele și alte obiecte cerești, stele duble, roiuri stelare, și chiar galaxii. […..] / Every evening with clear sky, from the only public astronomical observatory from Bucharest can be seen the Moon, the planets and other cosmic objects, double stars, star groups and even galaxies. […..]

Muzeul Kitsch-ului
Muzeul Kitsch-ului
Kitsch Museum

Deschis în mai 2017, are peste 200 de exponate grupate în 7 categorii: Dracula, religie, comunism (peștele de cristal pe mileu), design interior, gypsy (carpete cu Răpirea din serai), modern și “realizează kitsch-ul tău”. […..] / Opened in May 2017, has over 200 exponates grouped in 7 categories: Dracula, religion, communism (the crystal fish on mileu), interior design, gypsy (carpets with Saray kidnapp), modern and “make your own kitsch”. […..]

 • Muzeul Național de Artă Contemporană
 • Muzeul Literaturii Române
 • Muzeul Simțurilor
 • Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
 • Templul Unirea Sfântă (Ahdut Kodesh)
 • Muzeul Ligia şi Pompiliu Macovei
 • Muzeul Aviației
 • Muzeul Căilor Ferate Române
 • Casa Cesianu – Filipescu
 • Casa Memorială Tudor Arghezi
 • Casa Memorială George şi Aghata Bacovia
 • Casa Memorială Ion Minulescu şi Claudia Millian
 • Casa Memorială Liviu şi Fanny Rebreanu
 • Casa Memorială Anton Pann
 • Muzeul Memorial George Călinescu
 • Muzeul Memorial Dr. Victor Babeş
 • Muzeul Memorial Gheorghe Tătărescu
 • Muzeul Național al Pompierilor
 • Muzeul Național Filatelic
 • Muzeul Micul Paris