Free Tours
What to See
București
Bucharest Free Tours Bucharest Attractions București


 

Gradini Publice / Public Gardens

 

Parcul Carol
Parcul Carol
Parcul Carol / Carol Park

 

În parcul deschis în 1906 la 40 de ani de domnie a regelui Carol I, se află Mausoleul (1962), Monumentul Eroului Necunoscut, adus de la Mărășești în 1991, Muzeul Tehnic, sau Arenele Romane cu 5.000 de locuri. […..] / Inside the park opened in 1906 after 40 years of reign of king Carol I, is located the Mausoleum (1962), the Unknown Soldier Monument brought here from Mărășești in 1991, the Technical Museum or the Roman Arenas with 5.000 seats. […..]

 

Parcul Cișmigiu
Parcul Cișmigiu
Parcul Cișmigiu / Cișmigiu Park

 

Inaugurată în 1854, cea mai veche grădină publică din București are 16 hectare. În locul “La Cetate”, sunt ruinele unei mănăstiri din 1756, unde un tunel secret lega Palatul Crețulescu de râul Dâmbovița. […..] / Opened in 1854, the oldest public garden from București has 16 hectares. In the place called “At the Fortress” are the ruins of a monastery from 1756 where a secret tunnel was connecting Crețulescu Palace with Dâmbovița river. […..]

 

Grădina Botanică
Grădina Botanică
Grădina Botanică / The Botanic Garden

 

Inaugurată în anul 1891, Grădina Botanică are 17,5 hectare (inclusiv 4.000 m² de sere) și peste 10.000 specii de plante. Sera Veche a fost construită între anii 1889 – 1891, după modelul Serelor din Liège (Belgia). […..] / Opened in 1891, The Botanic Garden has 17,5 hectares (including 4.000 m² greenhouses) and more than 10.000 plant species. The Old Greenhouse was built between 1889 – 1891 using the model of Liège Greenhouses (Belgium). […..]

 

Parcul Herăstrău
Parcul Herăstrău
Parcul Herăstrău / Herăstrău Park

 

În parcul (187 hectare) deschis în 1936 pe malurile Lacului Herăstrău (74 hectare, aleea ce înconjoară lacul are 5,92 kilometri) pe o zonă mlăștinoasă asanată între 1930 – 1935 se află și fascinantul Muzeu al Satului. […..] / Inside the park (187 hectars) opened in 1936 around Lake Herăstrău (74 hectars, the alley surrounding the lake has 5,92 kilometers) on the location of a swamp drained between 1930 – 1935 is located also the fascinating Village Museum. […..]

 

Parcul Izvor
Parcul Izvor
Parcul Izvor / Izvor Park

 

Aici se afla înainte de 1984 dealul și Mănăstirea Mihai Vodă, salvată cu clopotnița, după nivelarea dealului și demolarea chiliilor mănăstirii, pentru modernizarea Bucureștiului și realizarea Centrului Civic. […..] / Here was before 1984 Mihai Vodă hill and Monastery, saved with the tower bell after the hill leveling and demolishion of monastery cells, for Bucharest modernization and the Civic Center construction. […..]

 

Parcul Tineretului
Parcul Tineretului
Parcul Tineretului / Tineretului Park

 

Cu aproximativ 200 ha, cel mai mare parc din București este amplasat în zona numită cândva „Valea Plângerii” concesionată din 1940, Uzinelor Comunale București, ca groapă de gunoi 25 de ani, ca apoi să fie transformată în parc. […..] / With around 200 ha, the biggest park in Bucharest is located in the area called once „The Valley of Crying” concessioned since 1940, to Bucharest Municipality Plants, as landfill for 25 years, after being turned into a park. […..]

 

Parcul Drumul Taberei
Parcul Grădina Icoanei
Parcul Kiseleff
    Parcul Drumul Taberei
    Parcul Grădina Icoanei
    Parcul Kiseleff