Where to Sleep
Where to Eat
București
București Accommodation București Restaurants & Pubs București
Întemeierea Bucureștiului – Movie 1
Întemeierea Bucureștiului – Movie 2
Întemeierea Bucureștiului - Movie 1 Întemeierea Bucureștiului - Movie 2

 

Atracții Turistice (Tourist Attractions)

 

Parliament Palace
Dracula’s Fortress
The Old Town
The Parliament Palace Dracula's Fortress The Old Town
Calea Victoriei
Bucharest Palaces
Bucharest Churches
Calea Victoriei Bucharest Palaces Bucharest Churches
Public Gardens
Squares
Lost Monuments
Bucharest Public Gardens Bucharest Squares Bucharest Lost Monuments
Bucharest Legends
Jewish Bucharest
Bucharest Outskirts
Bucharest Legends Jewish Bucharest Bucharest Outskirts

 

 

București Top 10: “Atracții Turistice de Vizitat” (“Must See Tourist Attractions”):

 

1. Centrul Vechi
Centrul Vechi
1. The Old Town

Cele 48 de străzi din Centrul Vechi, împreună cu cele trei intrări, trei pasaje și cinci piețe sau piațete, reprezintă punctul 0 al distracției din București, fiind foarte animate, în special seara și noaptea. […..] / The 48 streets of the Old Town, together with the 3 entrances, three passages and five squares or small squares, represent the point 0 of Bucharest entertainment, being very animated, especially in the evening and in the night time. […..]

2. Palatul Parlamentului
Palatul Parlamentului
2. Parliament Palace

Pentru a construi cea mai mare clădire din lume după Pentagon între 1984 – 1989, cu 12 nivele, peste 1000 de camere şi o suprafaţă desfăşurată de peste 330.000 m.p. regimul comunist a demolat 1/9 din Bucureşti. […..] / To build the biggest building in the world after Pentagon between 1984 – 1989, with 12 levels, more than 1000 rooms and a developed surface of more than 330.000 sq.m., the communist regime demolished 1/9 of Bucureşti. […..]

3. Muzeul Satului
Muzeul Satului
3. The Village Museum

Inaugurat în anul 1936 pe o suprafață de 10 hectare în incinta Parcului Herăstrău, Muzeul Satului este un muzeu în aer liber unde sunt conservate peste 350 de construcții rurale (case, biserici, instalații sau anexe). […..] / Opened in 1936 on a surface of 10 hectares inside Herăstrău Park, the Village Museum is an open air museum where are preserved more than 350 rural constructions (houses, churches, installations or annexes). […..]

4. Calea Victoriei
Calea Victoriei
4. Victory Avenue

Lungă de 2.700 m (Piața Națiunile Unite – Piața Victoriei), cea mai frumoasă și celebră stradă din București s-a numit Podul Mogoșoaiei până la defilarea armatei române (8 octombrie 1878), după Războiul de Independență. […..] / 2.700 m. long (United Nations Square – Victoria Square), the most beautiful and famous street in Bucharest was called Mogoșoaia Bridge until the Romanian Army parade (October 8, 1878), after the Independence War. […..]

5. Ateneul Român
Ateneul Român
5. The Romanian Atheneum

În sala de concerte cu 794 locuri, a Ateneului realizat în stil neoclasic – eclectic ca un templu ionic, inaugurat în 1888, se află o frescă lată de 3 m și lungă de 70 de m cu istoria României din ultimii 2.000 de ani. […..] / In the concert hall with 794 seats, of the Atheneum built in neoclassic – eclectic style like a ionian temple, inaugurated in 1888, is a painting 3 m wide and 70 m long with the history of Romania of the last 2.000 years. […..]

6. Casa Ceaușescu (Palatul Primăverii)
Casa Ceaușescu (Palatul Primăverii)
6. Ceaușescu House (The Spring Palace)

Palatul Primăverii sau “Casa Ceaușescu” a fost pentru un sfert de secol (1965 – 1989) reşedinţa privată a soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, şi a copiilor acestora, Nicu, Zoia şi Valentin. […..] / The Spring Palace or “Ceaușescu House” was for around than 25 years (1965 – 1989) the private residence of Nicolae and Elena Ceauşescu, and of their sons, Nicu, Zoia and Valentin. […..]

7. Muzeul Național Cotroceni
Muzeul Național Cotroceni
7. The National Cotroceni Museum

Fostă reședință a familiei regale a României, construită între 1888 – 1896, Palatul Cotroceni este sediul Președinției României, iar în corpul istoric al palatului este amenajat Muzeul Național Cotroceni. […..] / Former residence of the Royal Family of Romania, built between in 1888 – 1896, Cotroceni Palace is the headquarter of the Presidency of Romania and in the historical body of the palace was organized The National Cotroceni Museum. […..]

8. Parcul Cișmigiu
Parcul Cișmigiu
8. Cișmigiu Park

Inaugurată în 1854, cea mai veche grădină publică din București are 16 hectare. În locul “La Cetate”, sunt ruinele unei mănăstiri din 1756, unde un tunel secret lega Palatul Crețulescu de râul Dâmbovița. […..] / Opened in 1854, the oldest public garden from București has 16 hectares. In the place called “At the Fortress” are the ruins of a monastery from 1756 where a secret tunnel was connecting Crețulescu Palace with Dâmbovița river. […..]

9. Muzeul de Artă – Palatul Regal
Muzeul Național de Artă a României
9. The National Museum of Art of Romania – The Royal Palace

Inaugurat în 1948 în Palatul Regal, are peste 70.000 de exponate în Galeria Națională și cea de Artă Europeană, iar în corpul central, sunt camerele regale, (Sala Tronului etc.) […..] / Founded in 1948 inside the Royal Palace, has more than 70.000 pieces in the National and the European Art Gallery, and in the central part, are royal rooms (Hall of Throne etc.) […..]

10. Muzeul de Istorie
Muzeul Național de Istorie a României
10. The National Museum of History of Romania

Muzeul Național de Istorie a României, înființat în anul 1970 în Palatul Poștelor, este cel mai important muzeu din România având în prezent două expoziții permanente: Tezaurul și Columna lui Traian. […..] / The National Museum of History of Romania, founded in 1970 inside the Post Office Palace, is the most important Museum from Romania having today two permanent exhibitions: the Thesaurus and the Column of Traian. […..]