Biserica Neagră
Biserica Neagră
The Black Church

Cu 89 m lungime, 38 m lățime și 65 m înălțime, a fost construită între 1383 – 1477 pe locul unei biserici romanice din sec. 13 distrusă de tătari în 1241, și avariată în incendiul din 1689 când pereții au fost înnegriți de fum. […..] / 89 m long, 38 m wide and 65 m tall, was built between 1383 – 1477 on the site of a romanic church from 13th century destroyed by tatars in 1241, and damaged during the fire in 1689 when the smoke blackened the walls. […..]

Biserica Sfântul Nicolae
Sfântul Nicolae
Saint Nicholas Church

Datând din 1292 ca centru ortodox puternic pentru care papa Bonifaciu al 9-lea a cerut “convertirea schismaticilor” din Corona, tipografie a diaconului Coresi și școală românească, biserica a fost construită din piatră în 1495. […..] / Dating from 1292 as strong orthodox center for which Pope Bonifaciu the 9th asked the “conversion of schismatics” from Corona, printing house of deacon Coresi and Romanian School, the church was built in stone in 1495. […..]

Biserica Sfântul Bartolomeu
Sfântul Bartolomeu
Saint Bartholomeu Church

Cea mai veche biserică din Brașov, construită între 1223 – 1260 în stil gotic cistercian cu elemente romanice, după modelul mănăstirii de la Cârţa, era înconjurată de un zid de apărare ce a rezistat atacurilor turcilor (1421). […..] / The oldest church in Brașov, built between 1223 – 1260 in gothic cistercian style with romanic elements, using Cârţa monastery as model, was surrounded by a defensive wall that resisted to turks attacks (1421). […..]

 

  • Biserica Romano – Catolică Sfinții Petru și Pavel: Cea mai reprezentativă construcție barocă din Brașov a fost ridicată în anii 1776 – 1782, după planurile arhitectului Karl Joseph Lamasch, cu suportul financiar direct al împărătesei Maria Theresa, pe locul mănăstirii dominicane medievale de pe actuala stradă a Mureșenilor. La începutul sec. 20, bolțile bisericii au fost decorate cu scene religioase pictate în medalioane, iar ferestrele au fost prevăzute cu vitralii comandate la Budapesta.

  • Biserica Sfântul Martin: Prima atestare a capelei Sfântul Martin datează din anul 1225, așezământul apărând de mai multe ori în documentele secolelor următoare, în legătură cu donația terenului curiei regale, făcută de Sigismund de Luxemburg, în anul 1395. Biserica a fost distrusă în timpul invaziei turcești din anul 1421, lucrările de reconstrucție fiind consemnate documentar în anii 1442 și 1447. Un ancadrament de ușă, sculptat în piatră la începutul sec. 16, îi este atribuit pietrarului Ulrich. În 1730 este consemnat noul altar, iar între anii 1795 – 1796, are loc demolarea corului în vederea extinderii bisericii spre est, tot atunci fiind instalată galeria de lemn din navă. Biserica a fost restaurată în anii 1961 – 1962 de Direcția Monumentelor Istorice din București.

  • Biserica Sfânta Treime Grecească: În anul 1781, ca urmare a emiterii Rescriptului de Concivilitate și a Edictului de toleranță religioasă de către împăratul Iosif al 2-lea, porțile Cetății Brașovului au fost deschise pentru prosperii negustori și meșteșugari români. Prima biserică ortodoxă din Cetate care a fost construită a fost Biserica Sfânta Treime Grecească de pe actuala stradă George Barițiu, ridicată între anii 1784 – 1787 din daniile negustorilor greci dar și ale boierilor Brâncoveni, Văcărești, Suţu, Mavrocordat din Valahia (Țara Românească), aflați în pribegie la Brașov. Construcția îmbină elemente tradiționale postbizantine la nivelul structurii cu cele ale barocului târziu vienez, care se regăsesc în principal la nivelul decorului bogat al faţadei principale.

  • Mănăstirea Franciscană: Ansamblul își datorează aspectul actual al lucrărilor de reconstrucție realizate în spiritul baroc al anilor 1724 – 1725, dar începuturile sale sunt mult mai vechi, așezământul aparținând în Evul Mediu călugărițelor catolice clarise (1486). Biserica păstrează vechile ziduri și ancadramentul de piatră în arc frânt al portalului dinspre stradă de factură gotică târzie. Imediat după instalarea Reformei, mănăstirea este desființată (1543) iar biserica este folosită ca grânar (1547), pentru ca un secol mai târziu să fie integrată serviciului religios al cultului evanghelic (1644). După includerea Principatului Transilvaniei în cadrul Imperiului Habsburgic (1686), biserica grav afectată de incendiile din anii 1689 și 1718, este conferită mai întâi călugărilor iezuiți (1716), revenind ulterior franciscanilor (1724). Placa comemorativă de factură barocă de pe fațada principală a bisericii, arată că biserica Sfântul Ioan Botezătorul a ordinului minor a fost reparată în anul 1724 din inițiativa comitelui general de cavalerie de Tige, comandantul forțelor armate din Transilvania și consilier al împăratului Ioan Carol al 6 – lea. În această etapă sunt edificate anexele mănăstirești dispuse în jurul curții interioare, iar biserica este înzestrată cu un valoros ansamblu de mobilier baroc din lemn cu intarsii și cu altare comandate la Viena (1729).

  • Biserica Adormirea Maicii Domnului: Amplasată în Piața Sfatului a fost construită din inițiativa protopopului Bartolomeu Baiulescu, după planurile arhitectului G. Bruss, între anii 1895 – 1899. Fresca interioară a fost realizată de pictorul Anastasie Demian (1899 – 1977). Turnul casei parohiale amplasate spre piață, distrus în timpul cutremurului din 1940, a fost restaurat în anul 1972.

  • Sinagoga Neologă: A fost construită în anii 1899 – 1901 după planurile arhitectului Leopold Baumhom (1860 – 1932).