Piața Unirii, 2 – 3 0268 511 411, 0722 435 134. A fost ridicată în Șcheii Brașovului în sec. 13, constituind în permanență un centru de importanță majoră pentru viața spirituală, culturală și artistică a românilor din Transilvania. Actualul lâcaș a fost construit pe locul unor construcții mai vechi din lemn (1399) și din piatră (1440) “cu darea și mila binecredincioșilor domni din Moldova și Țara Munteniei” primul dintre aceștia fiind Neagoe Basarab (1512 – 1521). Pisania de piatră a bisericii arată că în timpul lui Petru Cercel s-a ridicat un pridvor deschis cu arcade pe stâlpi și un paraclis, decorate cu picturi (1585), lucrările de împodobire fiind continuate de domnitorul moldovean Petru Aron, care a înălțat turnul (1594). Mihai Viteazu s-a îngrijit de repararea bisericii, tabloul său votiv fiind renovat de Radu Zugravul în 1694. Din vechiul decor al bisericii se mai păstrează doar paramentul exterior de origine muntenească al fațadelor navei și al turnului clopotniță.

 

Biserica Sf. Nicolae – www.videoguide.ro

 

Aspectul de astăzi al bisericii este datorat intervențiilor majore care au avut loc în sec. 18 din inițiativa protopopului Radu Tempea II când este reconstruit naosul de plan triconc (1740), sunt edificate cele două paraclise laterale – Buna Vestire pe nord (1733 – 1734) și Înălțarea Domnului pe sud (1750 – 1752). Ansamblul a fost decorat cu picturi murale aparținând stilistic artei post brâncovenești de Grigore Ranite din Craiova (1738 – 1740) și de Ioan, Iancu, Costandin și Irimia (1752), pictorii folosind metode elaborate de școala de la Hurezi. În 1751 se ridică turnul cu ceas din partea de vest a bisericii din dania țarinei Elisabeta Petrovna a Rusiei, lucrările acestei etape fiind finanțate în parte de voievozii Grigore Ghica din Moldova și Constantin Mavrocordat din Valahia.
 
Între anii 1940 – 1946, vechile picturi murale au fost înlocuite cu actualul decor realizat de Costin Petrescu, în timp ce tâmpla din sec. 17 a fost donată bisericii din Predeluț.