Atracții Turistice
Biserici și Mănăstiri
București
    Atracții Turistice București
    Bucharest Churches
    București


 
București: Biserica Amzei (Amzei Church)

 


 

Impunător monument istoric construit între 1898 – 1901, Biserica Amzei integrează influențe diverse combinând elemente ale stilului Art Nouveau, baroc și românesc cu elemente etnografice bizantine și otomane. Prima biserică având hramul Sfântul Nicolae, cu o singură turlă și de dimensiuni mici, a fost construită de Amza Năescu, al doilea vistier al țării la acea vreme, între anii 1807 – 1810, împreună cu Dimitrie și Dionisie Dârjescu. După moartea sa, lăcașul s-a numit “Biserica Amzei”. Anterior anului 1832 au existat chilii împrejur, unde funcționa o școală cu două clase pentru începători, semnalată de N. Iorga. Biserica a fost distrusă de un incendiu în anul 1846, restaurarea a fost de mari proporții iar în anul 1875, au fost adăugate două turle, din lemn și tablă, și a fost construită o fântână din piatră, în stil neoclasic. În 1898, biserica veche a fost demolată din temelie, fiind construit lăcașul actual pe același amplasament.