Niculițel: Bazilica Paleocreștină (Paleochristian Church)

 

Amplasat pe strada Muzeului, nr. 1, program de vizitare: Marți – Duminică: 10.00 – 18.00, în partea de nord – est a satului Niculițel, la poalele dealului Piatra Roșie, edificiul este format dintr-o bazilică paleocreștină, ridicată deasupra mormintelor celor patru martiri: Zotlkos, Attalos, Camasls și Phlllppos. Aceștia au fost identificați într-un sicriu colectiv, din partea superioară a criptei monumentale aflată în zona centrală a absidei, sub pavimentul altarului, calitatea de martiri și numele lor fiind scrise pe tencuiala pereților criptei. Ei sunt cunoscuți în Actele martirice ca fiind martirizați la Noviodunum (Isaccea), la 4 iunie.
 
Complet îngropată, construcția etajată a criptei a permis adăpostirea a două grupuri de martiri: un grup de patru, în partea superioară a martyrion-ului și un grup de doi la nivelul inferior. Scheletele celor patru martiri se aflau într-un sicriu colectiv, în conexiune anatomică, evidențiind o înmormântare primară. Cripta a fost construită pentru ei aproximativ prin anul 370 d.Chr. în timpul împăratului Valens, pe locul unui mormânt din sec. 3 d.Chr. La începutul sec. 5, în timpul domniei împăratului Theodosius al 2-lea, bazilica suferă modificări importante atât în plan orizontal cât și în plan vertical. Resturile osteologice descoperite în partea inferioară a criptei provin dintr-un mormânt martiric mai vechi, demantelat cu ocazia construirii criptei monumentale. Numele și vechimea celorlalți doi martiri rămân necunoscute, singura mențiune asupra lor fiind făcută de o inscripție de pe un perete care bloca accesul în zona inferioară a criptei: “Aici și dincolo se află sângele martirilor”.
 
Edificiul face parte din categoria basilicilor cu trei nave și nartex, și prezintă la fațadă un spațiu deschis (atrium). element rar intilnit în zona balcano – pontică, fiind cea mai veche construcție de cult creștin cunoscută cu “nartex” (naos). Descoperirea s-a datorat ploilor torențiale care, în primavara anului 1971, au provocat dezvelirea unei porțiuni din cupola criptei.