Cetatea Timișoara
Cetatea Timișoara
Timișoara Fortress

Menționată în sec. 13, construită din piatră de Carol Robert de Anjou în sec. 14 pe locul unei cetăți de pământ avare, refăcută de Iancu de Hunedoara, ocupată de turci din 1552 până în 1716 când a fost cucerită de habsburgi. […..] / Mentioned in 13th century, built from stone by Carol Robert of Anjou in 14th century on the site of an avar clay fortress, rebuilt by Iancu of Hunedoara, occupied by turks from 1552 until 1716 when was conquered by habsburgs. […..]