Comuna Balșa (județul Hunedoara, Transilvania) este formată din:

 
– Almașu Mic de Munte – atestată documentar în anul 1733
– Ardeu – atestată documentar în anul 1509
– Balșa (reședința) – atestată documentar în anul 1407
– Bunești
– Galbina
– Mada
– Oprișești – atestată documentar în anul 1805
– Poiana – atestată documentar în anul 1511
– Poienița (fost Valea Iepii) – atestată documentar în anul 1805
– Roșia
– Stăuini
– Techereu – atestată documentar în anul 1511
– Vălișoara – atestată documentar în anul 1733
– Voia – atestată documentar în anul 1509.
 

Comuna Balșa este amplasată la câțiva km nord de orașul Geoagiu Băi, la granița cu județul Alba, în partea estică a Munților Metaliferi, pe versantul sudic al acestora.
 

Centrul Local de Informare Turistică Balșa – sat Balșa, nr. 175, telefon: 0254 648 008, email: primaria.balsa@yahoo.com.
 

Atracții Turistice (Tourist Attractions)

 

 • Punctul muzeistic “Tezaur Hunedorean” – expoziție de obiecte tradiționale ce păstrează ultimele vestigii de artă populară din zonă, obiecte donate de oamenii din zonă printre care un hobârlău, adică un pat vechi țărănesc, piese pentru țesut etc.

 • Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – amplasată în satul Almașu Mic de Munte, construită în sec. 17, cu absida nedecroșată, poligonală cu trei laturi ce se întâlnesc în axul longitudinal al bisericii, cu clopotniță înaltă și suplă cu două foișoare deschise pe arcade cu stâlpi sculptați și cu coif ascuțit. Lângă biserică se află “scaunul de judecată” care se află și în prezent lângă biserici din Țara Moților unde exista tradiția judecării de către bătrâni a sătenilor care au greșit grav față de comunitate sau față de semenii lor

 • Biserica ortodoxă “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – amplasată în satul Ardeu, construită în anul 1760 cu plan dreptunghiular, absida semicirculară ușor decroșată, cu un turn zvelt, și cu două foișoare suprapuse închise

 • Biserica ortodoxă “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – amplasată în satul Balșa, construită în anul 1842 cu un altar semicircular decroșat, o navă dreptunghiulară spațioasă compartimentată în naos și pronaos, și un turn – clopotniță masiv, format din două foișoare de lemn suprapuse

 • Biserica de lemn “Schimbarea la Față” – amplasată în satul Bunești, construită în anul 1872

 • Satul Bunești – una din cele patru localități hunedorene fără locuitori, datorită procesului de depopulare a satelor de munte hunedorene determinat de îmbătrânirea demografică și de migrația generată de lipsa locurilor de muncă și a unui drum de acces bun. Singurul locuitor sezonier este un cioban care urcă în Bunești cu turmele de oi de primăvara până toamna. Au mai rămas aici câteva case, biserica de lemn și livezile de meri și pruni, acum sălbăticite și îmbătrânite, dar încă pline de fructe

 • Biserica ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” – amplasată în satul Poiana, construită în anul 1792, cu plan dreptunghiular de mari dimensiuni, absida pentagonală decroșată, cu un turn – clopotniță masiv, cu foișor închis din lemn și fleșă etajată zveltă, nepictată la interior

 • Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – amplasată în satul Poienița, construită în anul 1792, cu absida pentagonală decroșată, cu turn – clopotniță robust prevăzut cu un foișor închis de lemn, supraînălțat printr-un coif piramidal amplu, nepictată la interior

 • Biserica ortodoxă “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – amplasată în satul Vălișoara, construită în anul 1785, cu o navă dreptunghiulară de dimensiuni impresionante și o absidă răsăriteană decroșată, poligonală cu cinci laturi, cu o clopotniță înaltă și suplă, cu foișor pe două nivele, cu pictura de o foarte bună calitate artistică, dar în parte distrusă

 • Rezervația naturală “Cheile Madei” – cu o lungime de 2,4 km și o suprafață de 10 ha, au rezultat prin străpungerea versantului vestic al Pleșei Mari (712 m) de către Valea Balșei. Versantul stâng al Cheilor Madei este dominat de vârful Dosu (684 m) care oferă un minunat punct de belvedere asupra Munților Metaliferi (bogați în zăcăminte de aur și argint)

 • Rezervația naturală “Cheile Ardeului” – cu o lungime de 855 m, separă dealul Cetățuie (unde a fost descoperită o cetate dacică fortificată) de dealul Cornet (unde se află peștera “Cofta Sârghilor”)

 • Situl arheologic Cetățuia – amplasat pe dealul Cetățuia pe raza satului Ardeu, are urme de locuire ale culturii Coțofeni, din epoca bronzului, epoca fierului, ulterior fiind construită o cetate de către daci de la care au rămas un zid din piatră locală lipită cu lut, urme ale mai multor locuințe, ale unui turn – locuință (palatul nobilului) și ale unui atelier metalurgic. Au fost descoperite obiecte din perioada culturii Coțofeni până în Evul Mediu – materiale din metal și ceramică din sec. 10 – 11 și 15 – 16.

 • Peștera “Cofta Sârghilor” – amplasată pe raza satului Ardeu, pe dealul Cornet, locuită în perioada eneolitică – cultura Coțofeni

 • Rezervația naturală “Cheile Glodului (Strâmtura)”

 • Peștera Zidită Mada – la baza peretelui de stâncă denumit Piatra Măzii, aflat la nord – est de satul Mada, se poate observa peștera folosită drept loc de refugiu în timp de restriște. Are o dezvoltare de 545 metri, cuprinde o serie de stalagmite, stalactite și coloane precum și o numeroasă colonie de lilieci. Versantul stâng al Cheilor Madei este dominat de vârful Dosu (684 metri) care oferă un minunat punct de belvedere asupra Munților Metaliferi. Către mijlocul cheilor poate fi distinsă forma de amfiteatru natural al versantului drept și se pot observa câteva grote, numite de către localnici “Căsoaie” iar puțin mai jos se află un izbuc carstic a cărui apă vara pare rece iar iarna nu îngheață

 • Monumente ale Eroilor – amplasate în satele Almașu Mic de Munte, Mada, Voia, Poiana, Balșa, Vălișoara

 • Peștera “Dosul Dobârlesei” – amplasată pe raza satului Balșa, adăpostește o așezare din perioada neolitică

 • Așezare din perioada neolitică – satul Balșa, punctul “Deasupra Bisericii”

 • Așezare din perioada neolitică – satul Ardeu, punctul “Între pietre”

 • Așezare din perioada neolitică – satul Ardeu, punctul “Dealul Podu”

 • Necropola tumulară de la Mada – punctul “Chicioarele”, la hotarul dintre satele Masa și Balșa

 • Necropola tumulară de la Balșa – punctul “Dumbrăiță”

 • Necropola tumulară de la Galbina – punctul “Mogaiță”

 • Așezare din perioada eneolitică de la Galbina – punctul “Piatra Brății”

 • Așezare din perioada eneolitică aparținând culturii Coțofeni – satul Balșa, peștera din Valea Șuncuiușului

 • Așezare aparținând culturii Wietenberg – epoca bronzului – satul Ardeu, punctul “Gura Cheilor”

 • Așezare aparținând culturii Wietenberg – epoca bronzului – satul Balșa, punctul “Piatra Văcarului”

 • Punctele “Peștera de Jos”, “Peștera Surpată”, “Raiu” și “Peștera Cetate”

 • Necropola romană – amplasată în satul Almașu Mic de Munte în cimitirul satului
   

  Atracții Turistice în apropiere de Balșa (Tourist Attractions near Balșa)


   
  Comuna Bucureșci
   

 • Biserica de lemn “Sfântul Nicolae” – amplasată în satul Curechiu, construită în sec. 17

 • Biserica de lemn “Înălțarea Sfintei Cruci” – amplasată în satul Rovina, construită în anul 1780

 • Troița – amplasată în satul Curechiu, construită în anul 1784

 • Monumentul Eroilor – amplasat în satul Șesuri

 • Moară de apă – amplasată în satul Rovina

 • Valea Techereului
   

  Cazare (Accommodation) – 1:

   
  Pensiune / Pension:
   

 • Mada Paradiso – sat Mada. Telefon: 0723 822 857, 0721 577 352, email: info@agritransilvania.com, agritransilvania@libero.it. Facilități: 5 camere (20 locuri), living, bucătărie complet utilată, terasă, foișor, livadă, loc de joacă pentru copii, camping.