Comuna Baia de Criș (județul Hunedoara, Transilvania), este formată din:

 
– Baia de Criș (reședința)
– Baldovin
– Căraci
– Cărăstău
– Lunca
– Rișca
– Rișculița
– Țebea
– Văleni.
 

Comuna Baia de Criș este amplasată pe cursul superior al Crișului Alb, la poalele Munților Metaliferi și al Munților Bihorului, la o altitudine cuprinsă între 250 – 500 m.
 

Atracții Turistice (Tourist Attractions)


 

 • Panteonul Moților – Program: Ma – Du: 10.00 – 18.00 (vara) / 09.00 – 17.00 (iarna). Sub denumirea de Panteonul Moților este cunoscut Cimitirul eroilor din Țebea, unde se află osemintele celor mai importanți eroi ai revoluției române din Transilvania, din anii 1848 – 1849, în frunte cu Avram Iancu (1824 – 1872), Ioan Buteanu (1821 – 1849) și Siomion Groza. Lor li s-au adăugat în timp și alți luptători împotriva nedreptăților sociale, pentru eliberare și unitate națională, și pentru drepturile națiunii române din Transilvania ca: Sigismund Borlea (1827 – 1883) sau Teodor Pop (1827 – 1900) dar și importanți dascăli printre care dr. Pavel Oprișa sau George Camber. La intrarea în cimitir pe partea stângă se află mormintele a 75 de eroi, ofițeri, subofițeri sau soldați de peste Carpați, căzuți pentru dezrobirea Ardealului. Cimitirul este localizat pe o movilă, unde este biserica satului, iar spre vest de biserică este o poiană, înconjurată de o lizieră de arbori. În poiană, la 15 m vest de biserică se află mormântul lui Avram Iancu, considerat centrul complexului. La sud de mormântul lui Avram Iancu, la circa 15 m, se află gorunul lui Horea, iar la nord, în lizieră, cam la aceeași distanță, se află gorunul lui Avram Iancu. La sud de gorunul lui Horea, sub care Horea discuta cu moții despre problemele lor și tot aici a lansat chemarea la răscoala din 1784, la circa 10 m, se află gorunul lui Ferdinand, iar la est de gorunul lui Horea, la circa 5 m, se află gorunul eroilor libertății, iar ceva mai la est se află gorunii reginei Maria și al generalului Berthelot, plantați cu ocazia festivităților consacrate centenarului nașterii lui Avram Iancu din 1924.

 • Mormântul lui Avram Iancu – se află în cimitirul din satul Țebea, comuna Baia de Criș, cimitir aflat pe o colină și care are biserica în centru, străjuită dinspre miază-noapte de Gorunul lui Horea. Mormântul lui Avram Iancu, erou al revoluției de la 1848, denumit de către localnici “crăișorul munților”, se află în fața ieșirii dinspre apus a bisericii.

 • Gorunul lui Horea – aflat în satul Țebea, este un stejar vechi de circa 400 de ani, cu circumferința de 9 metri. Pentru a fi protejat de distrugere prin uscare și putrefacție, în anul 1924 a fost legat cu cercuri de oțel și cimentat în interior. Pentru a permite dezvoltarea coroanei, a fost retezat la înălțimea de 9 metri, de unde s-a dezvoltat o creangă laterală. Sub acest copac Horea i-a chemat la luptă pe moții iobagi. Lângă acest gorun (aflat în cimitirul satului) este îngropat Avram Iancu. În prezent creanga laterală a gorunului nu mai există, ci doar trunchiul lipsit de viață.

 • Casa memorială “Avram Iancu” – str. Florilor, nr. 1. Program: Lu – Vi: 09.00 – 17.00.

 • Biserica de lemn “Sfântul Nicolae” – amplasată în satul Căraci, a fost construită în sec. 18.

 • Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” – amplasată în satul Lunca, a fost construită în sec. 17

 • Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” – amplasată în satul Baia de Criș, a fost construită în anul 1780, înstrăinată obștei unite în 1844.

 • Biserica de zid “Adormirea Maicii Domnului” – numită și “Biserica cu Tricolor”, este amplasată în satul Țebea, și a fost construită între anii 1893 – 1896

 • Biserica franciscană – amplasată în satul Baia de Criș, a fost construită în sec. 15 în stil gotic

 • Biserica reformată – a fost construită în sec. 18

 • Tăul Căraciului – lac de baraj dăinuind de pe vremea romanilor, când în aval de lac se exploata aur.

 • Țara Zarandului

 • Valea Crișului Alb
   

  Cazare (Accommodation) – 1:

   
  Pensiune / Pension
   

 • Trandafirul Galben – 3*, sat Țebea, nr. 26. Telefon: 0254 681 503, 0746 042 599, 0744 603 346, email: icamarian1986@yahoo.com. Facilități: 4 camere (8 locuri).