Amplasată în orașul Târgu Lăpuș, satul Rohia, nr. 18 (telefon: 0262 387 605, email: manastirearohia@yahoo.com), pe Dealul Viei, în mijlocul unei păduri de fag și stejar, biserica mănăstirii a fost construită între anii 1923 – 1925 din piatră și cărămidă, de preotul Nicolae Gherman (1877 – 1959), pentru fiica sa Anuța, care a murit la vârsta de 10 ani, în noiembrie 1922, și care i-a apărut tatălui ei în vis nopți la rând rugându-l să construiască, “o casă Maicii Domnului” pe Dealul Viei. Inițial a fost construită o mică bisericuță din piatră și cărămidă, de 17,80 m lungime, 5,70 m lățime, 13 m înălțime și o casă monahală, sfințită la 15 august 1926 de episcopul Nicolae Ivan al Clujului în prezența a peste 1.000 de credincioși, fiind „primul așezământ de acest fel” din Ardealul alipit. Datorită accesului destul de greu pe deal, lăcașul a rămas mult timp la stadiul de schit dar după introducerea curentului electric în perioada 1965 – 1970 au fost construite Casa de stejar” (1965), „Casa stăreției” (1969 – 1970), „Casa cu paraclis” (1973 – 1976) unde se află biblioteca cu peste 40.000 de cărți și reviste, ctitorită de P. S. Justinian, episcop al Maramureșului și Sătmarului,, „Casa Poetului” (1977 – 1979), „Altarul de vară” (1980 – 1983), „Poarta maramureșeană” (1988), „Casa Albă” (1988 – 1992), “Poarta din sat” (1999 – 2001) și „Muzeul” (1983) cu o colecție bogată de cărți vechi bisericesti, și icoane pe lemn și sticlă din sec. 18. Aici a fost unul din centrele rezistenței spirituale împotriva comunismului unde s-a stabilit în anul 1980 unul din cei mai profunzi gânditori ai culturii române contemporane, părintele Nicolae Steinhardt, care a locuit într-o chilie din Casa Poetului, amenajată în prezent ca muzeu cu obiecte personale ale lui Nicolae Steinhardt: manuscrise, cărți, icoane, tablouri, sau mobilier.
 

Biserica actuală a fost reconstruită în anul 1996 exact pe locui vechii biserici, după creșterea numărului de călugări și de credincioși. Vechea biserică a fost desfăcută cu grijă iar materialele din care a fost construită au fost refolosite în zidurile noii biserici care are elemente specifice din toate cele trei provincii românești și anume: forma de cruce și un pridvor brâncovenesc în față, un turn cupolă în stil moldovenesc cu o înălțime de 48 m de la bază, inaltime specifică bisericilor din Maramureș. La subsol se află o sală a mormintelor și un paraclis cu incăperile aferente (capelă, altar, proscomidiar si diaconicon). Pe fațada noii biserici a fost realizată în mozaic, icoana Deisis (copie a celei din Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol), și tot în mozaic au fost realizați cei doisprezece Sfinți Apostoli. Mănăstirea primește oaspeți permanent.