Alțâna: Atracții Turistice (Tourist Attractions)

 

Biserica fortificată Alțâna
Biserica fortificată Alțâna
Biserica fortificată Alțâna / Alțâna Fortified Church

 

Construită în sec. 13 în stil romanic cu 3 nave, încercuită de un zid de formă ovală, azi în ruine, biserica cu clopot din perioada pre-reformei lutherane a fost dotată în 1780 cu o orgă construită de Hahn din Sibiu. […..] / Built in the 13th century in romanic style, with 3 naves, surrounded by a wall of oval shape, today in ruin, the church with a bell from the lutheran pre-reformation period was endowed in 1780 with an organ built by Hahn from Sibiu. […..]

 

 • Biserica ortodoxă Alțâna – construită în anul 1856, la ea fiind folosit și material din biserica veche din caramidă aflată în același loc și demolată. Biserica are o cristelniță (vas pentru botez) turnat în anul 1404 din bronz, și un potir în formă de șarpe din sec. 14.

 • Biserica din Benești – construită în jurul anului 1895 cu o cupolă care a cedat la cutremur, are două clopote vechi, unul în biserica greco – catolică din 1649 cu inscripție chirilică, iar altul din 1898 în biserica ortodoxă cu inscripția „Budorf”.

 • Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului – colecția etnografică cu peste 1000 de obiecte adunate în decursul a 12 ani, din 25 de localităţi de pe Valea Hârtibaciului, obiecte ale etniilor româneşti, săseşti, ungureşti şi a rromilor, printre care obiecte de mobilier, port popular, tehnică şi artă populară, ceramică şi obiecte de cult. Este un muzeu viu, interactiv, în cadrul lui desfăşurându-se în perspectivă diverse activităţi specifice: educaţie, cercetare, restaurare, meşteşugărit, turism, recreere. Pentru programare: telefon 0742 236 557.
   
  1 unități de cazare Alțâna (1 Alțâna accommodation units):
   
  Pensiune / Pension:
   

 • Any – 3*, str. Unghiului de Sus, nr. 1, Alțâna, județul Sibiu. Telefon: 0269 581 381, 0745 837 673, 0754 097 565, email: ani_monda@yahoo.com, contact@pensiunea-any.ro.