Transilvania: Castele / Castles

 

Castelul Bran
Castelul Bran
Castelul Bran (Castelul lui Dracula) / Bran Castle (Dracula’s Castle)
(TRANSILVANIA: Bran – Brașov)
 

Construit de cavalerii teutoni între 1211 – 1225 pentru apărarea zonei și ca punct vamal și atestat documentar în anul 1377, a fost donat în 1920, de Consiliul Orășenesc Brașov, Reginei Maria a României. […..] / Built by the Teutonic Knights between 1211 – 1225 for defending the area and as a custom point, and documentary attested in 1377, was donated in 1920 by Brasov County Council to Queen Mary of Romania. […..]

Castelul Betheln
Castelul Betheln
Castelul Betheln / Betheln Castle
(TRANSILVANIA: Daneș – Mureș)
 

Construit în sec. 14 – 18 ca reședință nobiliară (cel mai frumos castel Renascentist din Ardeal), cu incintă fortificată pătrată, bastioane circulare la colțuri și un turn circular impozant (Turnul Arcașilor). […..] / Built in 14 – 18 centuries as noblemen residence (the most beautiful Renaissance Transilvanian castle), with squared fortified courtyard, round bastions at corners and a big rounded tower (the Archers Tower). […..]

Castelul Corvinilor
Castelul Corvinilor
Castelul Corvinilor / Corvin Castle
(TRANSILVANIA: Hunedoara – Hunedoara)
 

Cetate medievală a Hunedoarei, unul dintre cele mai frumoase castele din lume din „top 10 destinații de basm din Europa” a fost construit cu dublă funcționalitate (civilă și militară) în sec. 15 de Iancu de Hunedoara. […..] / The medieval fortress of Hunedoara, one of the most beautiful castles in the world from “top 10 dream destinations in Europe” was built with double functionality (civilian and military) in the 15th century by Iancu of Hunedoara. […..]

Castelul Károlyi
Castelul Károlyi
Castelul Károlyi / Károlyi Castle
(MARAMUREȘ: Carei – Satu Mare)
 

Considerat un “Peleş al Transilvaniei”, construit în 1482 ca o cetate de piatră extinsă ulterior, era înconjurat în 1592 de un șanț cu pod suspendat, zid de fortificare patrulater și 4 bastioane cu nișe de tragere pentru tunuri. […..] / Considered a “Peleş of Transylvania”, built in 1482 like a rock fortress expanded later, was surrounded in 1592 by a groove with a suspended bridge, quadrilateral fortification wall and 4 bastions with cannon shooting holes. […..]

Castelul Mikó
Castelul Mikó
Castelul Mikó / Mikó Castle
(TRANSILVANIA: Miercurea Ciuc – Harghita)
 

Construit între 1623 – 1631 în stilul renașterii târzii, cel mai vechi și mai important monument din Miercurea Ciuc are numele lui Ferenc Hidvégi Mikó (1585 – 1635), căpitan al scaunelor secuiești Ciuc, Gheorgheni și Casin. […..] / Built between 1623 – 1631 in late Renaissance style, the oldest and most important monument in Miercurea Ciuc has the name of Ferenc Hidvégi Mikó (1585 – 1635), captain of Szekler cities of Ciuc, Gheorgheni and Casin. […..]

 

Transilvania: Castre / Forts

 

Castrul roman Porolissum
Castrul roman Porolissum
Castrul roman Porolissum / Porolissum Roman Fort
(TRANSILVANIA: Mirșid – Sălaj)
 

Tabăra militară construită în anul 106 d.Ch. din lemn pe fundații de piatră, ce găzduia 5.000 de soldați, a fost mărită și reconstruită din piatră (pe timpul lui Marcus Aurelius), iar o așezare civilă s-a dezvoltat în jurul ei. […..] / The fort built in 106 a. Ch. from wood on stone basement, hosting 5.000 soldiers, was enlarged and rebuilt in stone (during Marcus Aurelius), and a city developed around it. […..]

Castrul roman Potaissa
Castrul roman Potaissa
Castrul roman Potaissa / Potaissa Roman Fort
(TRANSILVANIA: Turda – Cluj)
 

Cel mai mare castru cu funcționare îndelungată din Dacia romană, este amplasat pe platoul numit Dealul Cetății și a fost construit de către Legiunea a V-a Macedonica în anul 168, fiind părăsit în anul 274. […..] / The biggest permanent roman fort from the Roman Dacia is located on a plateau called Dealul Cetății, and was built by the 5th Roman Legion Macedonica in 168 and was abandoned in 274. […..]

Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(TRANSILVANIA: Sarmizegetusa – Hunedoara)
 

Construită după cucerirea capitalei și a unei părți din Dacia, capitala noii provincii a Imperiului Roman avea forma unui un patrulater cu o suprafață de 32,4 ha, lungimea 600 m, lățimea 540 m și înălțimea zidului de 4 – 5 m. […..] / Built after the conquest of the capital and of a part of Dacia, the capital of the new province of the Roman Empire has a square shape with a surface of 32,4 ha, length 600 m, width 540 m and wall height of 4 – 5 m. […..]

 

Transilvania: Cetăți / Fortresses

 

Cetatea Aiud
Cetatea Aiud
Cetatea Aiud / Aiud Fortress
(TRANSILVANIA: Aiud – Alba)
 

Construită în sec. 13 – 14, include biserica reformată calvină și cea evanghelică, înconjurate de o incintă fortificată cu o suprafață de 3500 m2 întărită cu 9 turnuri administrate de breslele meșteșugărești. […..] / Built in 13th – 14th centuries, include a calvin reformed church and an evangelic church, surrounded by a fortified precint with a surface of 3500 m2 strenghted with 9 towers administrated by guilds. […..]

Cetatea Alba Carolina
Cetatea Alba Carolina
Cetatea Alba Carolina / Alba Carolina Fortress
(TRANSILVANIA: Alba Iulia – Alba)
 

Construită între 1715 – 1738 pe Dealul Citadelei, cu bastioane de tip Vauban, pe 140 ha, fortificația principală a Transilvaniei are 3 linii de fortificații și multe edificii importante între zidurile cetății. […..] / Built between 1715 – 1738 on the Fortress Hill, with Vauban bastions, on 140 ha, the main fortress of Transylvania has 3 defensive lines and many important buildings inside the fortress walls. […..]

Cetatea Arad
Cetatea Arad
Cetatea Arad / Arad Fortress
(CRIȘANA: Arad – Arad)
 

Construită între 1762 – 1783 pe malul Mureșului, sub forma de stea cu șase colțuri, cetatea tip Vauban a fost prevăzută cu trei rânduri de cazemate subterane și mai multe rânduri de șanțuri, ce puteau fi inundate. […..] / Built between 1762 – 1783 on the Mureș river with a six corner star, the Vauban fortress was projected with three rows of underground pillboxes and many rows of grooves that could be flooded. […..]

Cetatea Brașov
Cetatea Brașov
Cetatea Brașov / Brașov Fortress
(TRANSILVANIA: Brașov – Brașov)
 

Menționat prima dată sub numele de “Corona” în 1234, când sașii s-au stabilit aici, a devenit în Evul Mediu cel mai mare oraș din Transilvania și cel mai important centru comercial, fiind puternic fortificat. […..] / Mentioned for the first time under the name of “Corona” in 1234, when the saxons came here, become in the Middle Age the biggest city in Transylvania and the most important commercial center, being strongly fortified. […..]

Biserica fortificată și Cetatea Câlnic (UNESCO)
Biserica fortificată și Cetatea Câlnic (UNESCO)
Biserica fortificată și Cetatea Câlnic (UNESCO) / Câlnic Fortified Church and Fortress (UNESCO)
(TRANSILVANIA: Câlnic – Alba)
 

Cetatea are două ziduri concentrice, întărite cu două turnuri și un bastion, intrarea, capela, fântâna și turnul – locuință din interior fiind apărate de o barbacană puternică. […..] / The fortres has two concentric walls strenghtened by two towers and a bastion, the entrance, the chapel, the fountain and the home – tower being defended by a strong barbicane. […..]

Cetatea Deva
Cetatea Deva
Cetatea Deva / Deva Fortress
(TRANSILVANIA: Deva – Hunedoara)
 

Cetatea Deva a fost construită de regele Béla al 4-lea la mijlocul sec. 13 pe un con vulcanic cu altitudinea de 378 m, după invazia mongolilor în anul 1241 și atestată documentar în anul 1269 sub numele de Castrum Deva. […..] / Deva fortress was built by Bela the 4th king at the middle of 13th century on a volcano cone with an altitude of 378 meters, after the invasion of mongolians in 1241 and was documentary attested in 1269 as Castrum Deva. […..]

Cetatea Făgăraș
Cetatea Făgăraș
Cetatea Făgăraș / Făgăraș Fortress
(TRANSILVANIA: Făgăraș – Brașov)
 

Construită în 1310 pe locul unei mai vechi fortificații de pământ și lemn din sec. 12, cu scopul de a apăra sud-estul Transilvaniei de incursiunile tătarilor și otomanilor, este situată în centrul municipiului Făgăraș. […..] / Built in 1310 on the location of an older fortification from wood and soil from the 12th century, with the goal to defend the south – east of Transylvania from the attacks of tartars and otomans, is located in the center of Făgăraș municipium. […..]

Cetatea Feldioara – Marienburg
Cetatea Feldioara - Marienburg
Cetatea Feldioara – Marienburg / Feldioara – Marienburg Fortress
(TRANSILVANIA: Feldioara – Brașov)
 

Cetatea “Sanctae Mariae” (a Fecioarei Maria – patroana Ordinului Cavalerilor Teutoni), a fost construită în sec. 13 pe un deal înconjurat de râul Homorod, distrusă de tătari în anul 1241 și reconstruită de cistercieni. […..] / The fortress of “Sanctae Mariae” (of Virgin Mary, the saint patron of Teutonic Knights Order), was built in the 13th century on a hill surrounded by Homorod river, destroyed by Tatars in 1241 and rebuilt by Cistercians. […..]

Cetatea Ineu
Cetatea Ineu
Cetatea Ineu / Ineu Fortress
(CRIȘANA: Ineu – Arad)
 

Cetatea actuală construită între 1645 – 1652 pe vremea principilor Rakoczi, după planurile lui Gabriel Haller, pe locul unei cetăți atestate documentar în 1295, a fost parte din sistemul de apărare al lui Iancu de Hunedoara. […..] / The today fortress built between 1645 – 1652 during the time of Rakoczi princes, based on the plans of Gabriel Haller, on the location of a fortress documentary attested in 1295, was part of the defensive system of Iancu de Hunedoara. […..]

Cetatea Oradea
Cetatea Oradea
Cetatea Oradea / Oradea Fortress
(CRIȘANA: Oradea – Bihor)
 

În sec. 11 regele Ladislau (1077 – 1095) a zidit aici o mănăstire fortificată transformată ulterior într-o cetate puternică distrusă de mongoli în 1241 dar refăcută în formă heptagonală cu turnuri masive și creneluri. […..] / In the 11th century king Ladislau (1077 – 1095) built a fortified monastery transformed after in a strong fortress destroyed by mongolians in 1241 but rebuilt in heptagonal shape with massive towers and battlements. […..]

Cetatea Râșnov
Cetatea Râșnov
Cetatea Râșnov / Râșnov Fortress
(TRANSILVANIA: Râșnov – Brașov)
 

A fost construită pe locul fortificației din lemn ridicate de Cavalerii Teutoni la începutul sec. 13 și atestată documentar în 1335 când a rezistat unei noi năvăliri a tătarilor ca si cetatea de pe Tâmpa din Brașov. […..] / Was built on the location of a wooden fortification of the Teutonic Knights from the 13th century and was documentary attested in 1335 when resisted to a new tatar invasion like the fortress from Tampa in Brașov. […..]

Cetatea Rupea
Cetatea Rupea
Cetatea Rupea / Rupea Fortress
(TRANSILVANIA: Rupea – Brașov)
 

Construită pe Dealul Cohalmului, cetatea ce domină de sus orașul, a fost atestată documentar în 1324 când sașii răsculați împotriva regelui Carol Robert, al Ungariei s-au refugiat în interiorul cetății. […..] / Built on the Cohalm hill, the fortress that dominates the city from the heights, was documentary attested in 1324 when the saxons who raised against the Hungarian king, Carol Robert, got refugee inside the fortress. […..]

Sarmizegetusa Regia (UNESCO)
Sarmizegetusa Regia
UNESCO: Sarmizegetusa Regia
(TRANSILVANIA: Orăștioara de Sus – Hunedoara)
 

Cetatea Sarmizegetusa Regia (cea regească), fosta capitală a Daciei, a fost construită pe vârful unei stânci, la 1.200 m înălțime de la nivelul mării, cu ziduri groase de 3 m și înalte de 5 m, pe cinci terase cu 30.000 m.p. […..] / Sarmizegetusa Regia Fortress (the royal one), former capital of Dacia, was built on the top of a rock, at 1.200 m above the sea level, with 3 m wide and 5 m tall walls, on five terraces with 30.000 sq.m. […..]

Cetatea Țărănească Saschiz
Cetatea Țărănească Saschiz
Cetatea Țărănească Saschiz / Saschiz Peasant Fortress
(TRANSILVANIA: Saschiz – Mureș)
 

Construită în 1347 pe un platou înalt de 681 m, avea zidul de 10 m cu 6 turnuri: de Pază, al Porții, al Preotului, Voievodal, al Muniției (Pulberăriei) și al Școlii, un heleșteu și o fântână adâncă de 50 m. […..] / Built in 1347 on a hill 681 m tall, has a 10 m wall with 6 towers: Guard, Gate, Priest, Royal, Ammunition (Gun Powder) and School Tower, a lake and a 50 m deep fountain. […..]

Sibiu (Cetatea Roșie)
Sibiu - Cetatea Roșie
Sibiu (Cetatea Roșie) / Hermannstadt (The Red Fortress)
(TRANSILVANIA: Sibiu – Sibiu)
 

Cu 4 centuri de apărare și 47 de turnuri, s-a dezvoltat la 1200 în jurul bisericii luterane, apoi (1224 – 1241) a inclus Piaţa Mică cu Turnul Sfatului, ulterior Oraşul de Sus (1357 – 1366) şi apoi Oraşul de Jos (1457 – 1629). […..] / With 4 defensive rows and 47 towers, was developed in 1200 around the lutheran church, then (1224 – 1241) included the Small Square with the Council Tower, later the Upper City (1357 – 1366) and then the Lower City (1457 – 1629). […..]

Cetatea Sighișoara (UNESCO)
Cetatea Sighișoara
UNESCO: Cetatea Sighișoara / Sighișoara Fortress
(TRANSILVANIA: Sighișoara – Mureș)
 

Amplasată pe un deal lung de 850 m, cetatea este înconjurată de un zid înalt de maxim 14 m construit între sec. 14 – 17 ca protecție împotriva turcilor, cu 14 turnuri din care azi au rămas 9, sedii ale breslelor meșteșugărești. […..] / Located on a hill 850 m long, the fortress is surrounded by a maximum 14 m tall wall built between the 14th – 17th century as protection against turks, with 14 towers from which remained 9 today, offices of guilds. […..]

Cetatea Slimnic
Cetatea Slimnic
Cetatea Slimnic / Slimnic Fortress
(TRANSILVANIA: Slimnic – Sibiu)
 

Atestată documentar în 1282, cetatea cu incintă fortificată, turnuri, capelă, turn de poartă, bastion și anexe, amplasată pe granița de nord a Pământului Crăiesc, pe colina Burgbasch, proteja drumul Sibiu – Mediaș. […..] / Documentary mentioned in 1282, the fortress with fortified precincts, towers, chapel, gate tower, bastion and annexes, located on the northern border of the Royal Land, on Burgbasch hill, was protecting the road Sibiu – Mediaș. […..]

Cetatea Șiria
Cetatea Șiria
Cetatea Șiria / Șiria Fortress
(BANAT: Șiria – Arad)
 

Amplasată în satul Șiria, reședință de cnezat, atestat documentar în 1169, a fost construită în sec. 12 de voievozii și cnejii români, fiind distrusă din motive strategice de trupele austriece în anul 1784. […..] / Located in Șiria village, capital of a small region, documentary attested in 1169, was built in the 12th century by Romanian kings and princes, being destroyed for strategic reasons by Austrian troups in 1784. […..]

Cetatea Șoimoș
Cetatea Șoimoș
Cetatea Șoimoș / Șoimoș Fortress
(BANAT: Lipova – Arad)
 

Atestată documentar în 1278, construită pe malul drept al Mureșului, pe dealul Cioaca Tăutului, de o familie nobiliară, a fost asediată în 1514 de răsculații români și maghiari conduși de Gheorghe Doja. […..] / Documentary mentioned in 1278, built on the right bank of Mureș river, on Cioaca Tăutului hill, by a noblemen family,in 1514 was under the siege of the Romanian and Magyar rebels led by Gheorghe Doja. […..]

Cetatea Timișoara
Cetatea Timișoara
Cetatea Timișoara / Timișoara Fortress
(BANAT: Timișoara – Timiș)
 

Menționată în sec. 13, construită din piatră de Carol Robert de Anjou în sec. 14 pe locul unei cetăți de pământ avare, refăcută de Iancu de Hunedoara, ocupată de turci din 1552 până în 1716 când a fost cucerită de habsburgi. […..] / Mentioned in 13th century, built from stone by Carol Robert of Anjou in 14th century on the site of an avar clay fortress, rebuilt by Iancu of Hunedoara, occupied by turks from 1552 until 1716 when was conquered by habsburgs. […..]

 

Transilvania: Palate / Palaces

 

Palatul Brukentahl Avrig
Palatul Brukentahl Avrig
Palatul Brukentahl Avrig / Brukentahl Avrig Palace
(TRANSILVANIA: Avrig – Sibiu)
 

Construit între 1762 – 1764 de guvernatorul Transilvaniei, Samuel von Brukentahl (1721 – 1803) pe modelul palatelor Luxembourg din Paris și Schonbrunn din Viena, are un superb parc baroc cu grădini terasate. […..] / Built between 1762 – 1764 by Samuel von Brukentahl (1721 – 1803), Governor of Transylvania, on the model of Luxembourg Palace from Paris and Schonbrunn Palace from Viena, has a beautiful baroque park with gardens in teraces. […..]

Dezna Fortress
  Dezna Fortress

 

Alte Castele și Cetăți din Transilvania / Other Transylvanian Castles and Fortresses

 

 • Cetatea Almașului (TRANSILVANIA – Sălaj) – construită între anii 1247 – 1278 a fost una dintre cele mai puternice cetăți medievale din Transilvania. Cetatea domină de pe un deal satul Almașu din județul Sălaj aflat la aproximativ 1500 de metri depărtare. Prima atestare documentară datează din anul 1370, din timpul regelui Ludovic cel Mare al Ungariei, cetatea fiind puternic asediată de-a lungul sec. 15 și 16 datorită conflictelor dintre nobilimea din Transilvania și regii Ungariei. Între anii 1545 – 1546, cetatea a aparținut domnitorului Moldovei Petru Rareș. Generalul Giorgio Basta (1550 – 1607) din ordinul căruia a fost asasinat Mihai Viteazu, a asediat cetatea în timpul războiului cel lung (1593 – 1606) oferind celor din interior libertatea dacă predau cetatea, dar soldații lui Basta i-au măcelărit la final pe toți. În anul 1658 cetatea a fost asediată pentru ultima oară și ocupată de tătarii care au înrobit localnicii și au incendiat cetatea care a rămas în ruină.

 • Cetatea Ardud (MARAMUREȘ – Satu Mare) – orașul Ardud se află în partea de sud a județului Satu Mare, la o distanță de 20 de kilometri de municipiul Satu Mare. Localitatea Ardud a fost locuită încă din epoca bronzului, orașul Ardud fiind atestat documentar pentru prima oară în anul 1215 unde se afla o cetate numită Castrum Ardud. În anul 1369 Ardud este ridicat la rangul de oraș de câmpie iar în anul 1378 este pomenit ca district în comitatul Satu Mare. În anul 1481 Bartolomeu, nepotul lui Dragoș Vodă, ce avea printre alte posesiuni și domeniul Ardudului, construiește aici o cetate din piatră cu patru turnuri de apărare în partea de nord – vest a localității, ce putea adăposti 1500 de soldați. În anul 1730 contele Alexandru Karolyi construiește aici un castel pe locul vechii cetăți, folosind pereții și fundația acesteia iar în anul 1847 în capela acestui castel a avut loc căsătoria poetului Sándor Petőfi cu Julia Szendrey. Doar unul din turnurile castelului se mai păstrează și astăzi.

 • Cetatea Mălăiești, comuna Sălașu de Sus, sat Mălăiești (TRANSILVANIA – Hunedoara) – a fost ridicată la începutul sec. 14 de cnejii din familia Saracin care stăpâneau domeniile din Sălașu de Sus, fiind ctitorită de cneazul Cândea (devenit Kendeffy după trecerea la catolicism). Cetatea a fost ridicată pe un colț de stâncă, în scopuri de apărare, împotriva familiilor rivale din zonă, la intrarea în defileul Râușorului, în jurul unui turn pătrat pe patru nivele, destinat pentru locuință, căruia i-au fost adăugate prin sec. 15, ziduri de incintă de formă eliptică. La sfârșitul sec. 16 au fost ridicate patru bastioane de formă poligonală neregulată iar turnul și zidurile ovale de apărare au fost supraînălțate. Cetatea are un plan neregulat, adaptat formei de relief, este prevăzută cu un donjon masiv și a fost cea mai puternică cnezială din Transilvania. Ea a apărut în documente pentru prima oară în anul, după decesul ultimului descendent al familiei Saracin, când cetatea a fost donată altor nobili de către principele Gabriel Bethlen.

 • Cetatea Colț, comuna Râu de Mori, sat Suseni (TRANSILVANIA – Hunedoara) – ar fi fost sursa de inspirație a romanului “Castelul din Carpați” scris de Jules Verne. Povestea i-ar fi fost spusă lui Jules Verne de către o castelană româncă cu care ar fi trăit o frumoasă poveste de dragoste, la Paris. Astăzi se mai păstrează doar ruine din zidurile fortăreței medievale.

 • Castelul Bánffy – Bonțida (TRANSILVANIA – Cluj) – amplasat în comuna Bonțida, județul Cluj, castelul, construit de familia Bánffy, la origine un ansamblu renascentist, a suferit importante transformări în secolele 17 și 18. Extinderile ulterioare au fost făcute în sec. 18 în stil baroc, iar în sec. 19 în stil romantic (inclusiv galeria neogotică de la 1890). Ansamblul se află în prezent în proces de restaurare. Castelul de la Bonțida a fost supranumit Versailles-ul Transilvaniei. Domeniul de la Bonțida a fost donat familiei Bánffy de regele Sigismund de Luxemburg în anul 1387. Se bănuiește că aici a existat o reședință nobiliară încă din sec. 14, iar construcția castelului (finalizată în 1543) a început în 1437, în timpul răscoalei țărănești din Transilvania, când baronul Bánffy a primit din partea regelui Albert permisiunea de a-și ridica o cetate. Prima atestare documentară datează din sec. 17, când, potrivit unui raport militar (1680), exista un sistem de fortificații care înconjura conacul. Stilurile cele mai vizibile în structura ansamblului sunt cel renascentist și cel baroc. Dionisie (Deneș) Bánffy (1638-1674), comite de Dăbâca și Cluj și consilier al principelui Transilvaniei Mihai Apafi I și baron al Imperiului German, a demarat construcția clădirii ca un ansamblu fortificat, cu bastioane în cele 4 colțuri, un turn înalt la intrare și o grădină dispusă în sudul ansamblului. Dionisie Bánffy al II-lea, a reconstruit castelul sub forma a două aripi așezate în poziția literei U în 1745, iar în prima fază s-a concentrat asupra curții de onoare din fața clădirii porții, inspirându-se din arhitectura barocă vieneză, fiind create noi clădiri: manejul, grajdul, remiza și locuințele servitorilor și parcul de agrement de pe malul Someșului, cu alei, lac, statui și fântâni arteziene. József Bánffy, va demola în 1820 turnul de poartă, din materialul rezultat fiind ridicată o moară de apă, pusă la dispoziția sătenilor.
  În anul 1944 trupele germane au evacuat proprietarii pentru a amenaja aici un spital militar. Castelul a fost afectat puternic la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când trupele germane aflate în retragere, au atacat, jefuit, incendiat și distrus întreg mobilierul, pinacoteca, galeria de portrete și biblioteca. Baronul Nicolae (Miklós) Bánffy, proprietarul castelului la acel moment și ultimul proprietar al castelului, inițiase o negociere a Ungariei cu România pentru ca ambele state să schimbe tabăra și să întoarcă armele împotriva Germaniei, devastarea castelului fiind probabil o acțiune de vendetă a guvernului german la adresa baronului. În 1950 la castel se instalează Cooperativa Agricolă de Producție (“C.A.P.”) Bonțida. Naționalizarea și lipsa oricărei întrețineri a clădirilor și parcului au dus la degradarea gravă a castelului. Sătenii au folosit cărămizile castelului drept material de construcție. Muzeul de Artă din Cluj-Napoca a reușit să salveze statuile din parcul odinioară baroc, depozitându-le în cadrul instituției, unde se găsesc și astăzi. Castelul a fost folosit ca depozit de materiale de construcții, iar parcul s-a transformat treptat în pășune, copacii devenind lemn de foc. În 1999 sub înaltul patronaj al Prințului Charles de Wales a început restaurarea ansamblului. Din cauza stării de degradare în anul 2000 World Monuments Watch a inclus castelul pe Lista celor 100 Cele Mai Periclitate Situri din Lume. După restaurare, ansamblul compus din clădirea principală, clădirea Miklós, clădirea fostei bucătării, grajdul, clădirea porții și moara, va cuprinde și unități comerciale: restaurant, magazin de suveniruri, cafenea, și un centru de conferințe.

 • Castelul Bánffy – Răscruci (TRANSILVANIA – Cluj) – amplasat în satul Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj, castelul a fost construit în stil neoclasic eclectic în 1809 pe locul vechii reședințe de vară a nobililor din familia Bánffy, care stăpâneau și castelul învecinat de la Bonțida. Corpul principal al castelului este așa numitul Pavilion, o construcție cu elemente ce amintesc de arhitectura romană, conceput după modelul castelelor nobiliare din Anglia. Aici se afla unul dintre cele mai frumoase parcuri în mijlocul căruia era amplasat un columbar (porumbar) în stil japonez iar domeniul era folosit ca reședință domnească de vară. Castelul este format din două corpuri de clădire, plus anexe. Accesul principal al castelului se face prin două scări dispuse în partea sudică, urmate de o terasă încadrată de opt coloane dorice. Piesa cea mai importantă este salonul de primire sau sufrageria. Aici s-a păstrat un bufet din lemn cu același tip de sculpturi și o vitrină cu o valoare artistică aparte, în sec. 20 fiind expusă la o expoziție de la Paris. Salonul renascentist, are pereții îmbrăcați în lemn, cu tavan din lemn casetat. Casetele din tavan sunt sculptate în stilul Renașterii germane, fiind imprimate forma blazonului și genealogiei familiei Bánffy, precum și numele celor mai reprezentative personalități din istoria Ungariei și Transilvaniei.
  O altă piesă interesantă ca valoare artistică în încăpere este soba din teracotă verde, realizată după modelul renascentist aflat în salonul împăratului Franz Josef. Pe cele trei laturi din partea superioară ale sobei sunt sculptate scene care zugrăvesc alegerea căpeteniei Arpad, întemeierea Ungariei și adunarea de la Ópusztaszer. Cele trei scene în relief de deasupra brâului imortalizează pierderea bătăliei din 1526 de la Mohács. La etaj se ajunge pe scara cu balustradă din lemn masiv, după trecerea prin foaierul cu lambriuri renascentiste unde sunt dispuse nouă coloane cu capiteluri care zugrăvesc motive vegetale, ușile din lemn masiv, blazonul familiei și diverse alte motive sculpturale. Din balconul castelului se poate vedea întreg domeniul Banffy de 4,5 hectare.

 • Cetatea Apoulon – Craiva (TRANSILVANIA – Alba)

 • Cetatea Arcidava – Vărădia (BANAT – Caraș – Severin)

 • Cetatea Ardeu – Ardeu (TRANSILVANIA – Hunedoara)

 • Cetatea Bedeciu – Bedeciu (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Bicălatu – Bicălatu (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Biharia – Biharia (TRANSILVANIA – Bihor)

 • Cetatea Bologa – Bologa (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Ciceului – Ciceu – Mihăiești (TRANSILVANIA – Bistrița – Năsăud)

 • Cetatea Colț – Suseni (TRANSILVANIA – Hunedoara)

 • Cetatea Cozarilor – Cuzdrioara (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Dăbâca – Dăbâca (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Feldioara – Feldioara (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Fetei – Florești (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Greavilor – Gârbova (TRANSILVANIA – Alba)

 • Cetatea Liteni – Liteni (TRANSILVANIA – Cluj) – sau Cetatea Lita este o cetate medievală construită pe o stâncă deasupra Văii Iara, la 3 kilometri sud – vest de satul Liteni din comuna Săvădisla și la 30 de kilometri sud – vest de municipiul Cluj, pe drumul dintre Luna de Sus și Buru, în apropierea stațiunii Muntele Băișorii. Cetatea a fost atestată documentar în anul 1324 sub numele „Castrum Leta”, și a avut un trecut foarte agitat. În anul 1405 împăratul Sigismund de Luxemburg a dăruit cetatea orașului Cluj, dar de-a lungul timpului cetatea a trecut succesiv prin mâinile mai multor proprietari. Cetatea fost grav avariată la 12 februarie 1562 după explozia magaziilor de pulbere în urma unui asediu. În anul 1569 ruinele și pădurile aferente din vecinătate au fost dăruite lui Geczy Janos care a făcut cetatea din nou locuibilă, urmașii lui locuind aici până în a doua jumătate a sec. 17. Cetatea a fost abandonată probabil definitiv în timpul luptelor Curuților conduși de Francisc Rákóczi al II-lea la începutul sec. 18. Accesul la cetatea Liteni se face pe DN 75 Turda – Câmpeni până la Buru iar apoi pe DJ 107 M spre Luna de Sus până în satul Liteni, iar de aici pe un drum de țară de aproximativ 2 kilometri.

 • Cetatea Mălăiești – Mălăiești (TRANSILVANIA – Hunedoara)

 • Cetatea Martinuzzi – Gherla (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Moldovenești – Moldovenești (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Rapsonne – Praid (TRANSILVANIA – Harghita)

 • Cetatea Someșu Rece – Someșu Rece (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Trascăului – Colțești (TRANSILVANIA – Alba) – numită și Cetatea Colțești – este amplasată lângă satul Colțești la 5 kilometri sud – vest de comuna Rimetea din județul Alba. Cetatea a fost construită de vice – voievodul Illés Thorotzkay (Trascău), prin anul 1296 (conform inscripției din turnul nordicînalt de de 20 de metri), pe o stâncă abruptă, ca cetate pentru locuit și pentru refugiu pentru populația din zonă, grav afectată după marea invazie mongolă din anul 1241. În anul 1470 cetatea a fost confiscată de regele Matei Corvin și oferită voievodului Transilvaniei, dar în anul 1510 a revenit nobililor Thorotzkay, însă în anul 1514 a fost devastată de țăranii conduși de Gheorghe Doja. În anul 1703 cetatea este distrusă de trupele imperiale austriece conduse de generalul Tiege iar familia nobililor Thorotzkay, care s-a opus anexării Transilvaniei de către Casa de Austria (Habsburg) în timpul revoltei Curuților, este distrusă, majoritatea membrilor ei fiind uciși. În prezent se mai păstrează o parte din zidurile cetății și cele două turnuri laterale. La patru kilometri depărtare, pe dealul Rîmeţi, a fost construită cu același scop o altă fortificație identică, din care azi mai există doar câteva ruine. Se spune că între cele două cetăți exista un tunel, care avea o a treia intrare în catedrala romano – catolică din Rimetea. Zona se afla sub tutela contelui Thoroczkay, mare colecționar de vinuri care avea o pivniță plină cu butoaie de vin nobil ce comunica cu tunelul care lega cele două cetăți. În timpul unui atac contele a ascuns-o pe fiica să Enikö cu femeile și copii din zonă în tunel, iar el a plecat cu oamenii lui să oprească dușmanii, dar trupele sale au fost măcelărite iar contele împreună cu câțiva oameni a reușit să scape în pădure. Legenda spune că Enikö, îngrijorată că nu a primit nici o veste de la tatăl său, a mers prin tunel până la cetate, a ieșit la afară și a dat peste atacatori. Speriată că tatăl său a fost ucis, Enikö s-a aruncat de pe zidul cetății rostogolindu-se până în vale, unde s-a izbit de stânci și a murit. După câteva zile contele s-a întors cu ajutoare și i-a învins pe dușmani eliberând cetatea și zona întreaga zonă. Aflând că fiica sa a murit, contele a astupat toate intrările în tunel, cu excepția uneia prin care doar el avea acces, dar după câțiva ani a murit de inimă rea. Legenda spune despre apariția stranie a fantomei lui Enikö, care, însetată de răzbunare vrea să ia viața celor care se avântă pe deal pentru a dezlega secretul tunelului. Accesul până în satul Colțești se face ușor dinspre Turda pe DJ 107 M (Buru – Rimetea – Vălișoara – Aiud) iar de aici pe lângă biserică pe drumul comunal o potecă urcă ușor panta până la cetate (mers lejer aproximativ 20 de minute).

 • Cetatea Unguraș – Unguraș (TRANSILVANIA – Cluj)

 • Cetatea Ziridava – Cladova (TRANSILVANIA – Arad)
   

  Transylvania is the largest region of Romania and probably the best known one. When you visit Transylvania you dive into a mix of cultures, nature and history. Transylvania is a diverse region: it is worth trying to observe the differences that exist within the region, both culturally and naturally. This region is a place with abundant history and multicultural convergence. All over Transylvania the cohabitation of Romanians, Hungarians, Saxons and Roma is the leading theme. Transylvania is rich in myth and misty medieval sites: there about 100 castles and fortresses and about 300 fortified churches. Romania’s greatest and best preserved castles and fortresses are to be found here. But for the more curious traveler, there are many small villages with old houses and fortified churches. As Transylvania is circled by the Carpathian Mountains there are a lot of mountain forests and hiking or climbing possibilities. All over the Carpathians there are great national parks. In the center of Transylvania there are green hills and rivers. Most big cities are very Western Europe like, and the infrastructure is generally good, making it easy for travelers.
  Romania’s collection of castles and fortresses perhaps best illustrates the rich medieval heritage of the country. While castles built from the 14th to the 18th centuries are strong and austere fortresses built mainly for defense against invaders, those erected beginning in the late 1800s are imposing and luxurious. The most popular include the 14th century Corvinesti Castle , built on the site of a former Roman camp, the elegant 19th century Peles Castle with its 160 rooms filled with priceless European art and, of course, the Bran Castle, built in the mid-1300s and legendary home to Bram Stoker’s Count Dracula. Universal literature found valuable sources of inspiration in some of Romania’s castles, with the most famous novels written about them being “The Castle from the Carpathians” by Jules Verne and “Dracula” by Bram Stoker.
  Also must be mentioned the Dacians fortifications in the south of Transylvania, included in UNESCO Patrimony. Sarmizegetusa, the capital of Dacia, has some amazing constructions (stone calendar and sanctuaries) that can be considered as important as other ancient sites (Stonehenge for instance).

  Transilvania este cea mai întinsă regiune din România și probabil cea mai cunoscută. Cei care vizitează Transilvania vor fi întâmpinați de un mix de culturi, natură și istorie. Transilvania este o regiune diversă: merită încercată observarea diferențelor care există în cadrul regiunii, atât culturale cât și naturale. Această regiune este un loc în care abundă istoria dar și convergenta multiculturală. În toată Transilvania coabitarea românilor, ungurilor, sașilor și țiganilor este tema predominantă. Transilvania este bogată în mituri și locuri medievale misterioase: există peste 100 de castele și cetăți și aproximativ 300 biserici fortificate. Cele mai mari și mai bine conservate castele și cetăți din România pot fi găsite aici. Dar pentru călătorul și mai curios, există multe sate mici cu case vechi și biserici fortificate. Deoarece Transilvania este înconjurată de Munții Carpați există o mulțime de păduri montane și de asemenea și multe posibilități de urcat pe munte sau de cățărat. În tot cuprinsul Munților Carpați există parcuri naționale superbe. În centrul Transilvaniei sunt dealuri verzi și râuri. Multe orașe mari seamănă foarte mult cu orașele Europei occidentale, iar infrastructura este în general bună, facilitând accesul călătorilor.
  Colecția de castele și cetăți din România ilustrează probabil cel mai bine bogăția moștenirii medievale a țării. În timp ce castelele construite între sec. 14 – sec. 18 sunt fortărețe puternice și austere construite în special pentru apărarea împotriva invadatorilor, cele ridicate începând cu sfârșitul anilor 1800 sunt impresionante și luxoase. Cel mai popular este Castelul Corvineștilor din sec. 14, construit pe locul unei foste tabere militare romane, elegantul Castel Peleș din secolul 19 cu cele 160 camere ale sale decorate cu obiecte de artă europeană și asiatică inestimabile și, bineințeles Castelul Bran, construit la jumătatea secolului 13 și casă legendară a Contelui Dracula în romanul lui Bram Stoker. Literatura universală a descoperit surse valoroase de inspirație în unele castele din România, cele mai frumoase nuvele scrise despre ele fiind “Castelul din Carpați” de Jules Verne și “Dracula” de Bram Stoker.
  De asemenea mai trebuie menționate fortificațiile dacilor din sudul Transilvaniei, incluse în Patrimoniul UNESCO. Sarmizegetusa, capitala Daciei, are câteva construcții uimitoare (calendare de piatră și sanctuare) care pot fi considerate la fel de importante ca și alte site-uri (Stonehenge de exemplu).