BEST OF ROMANIA FREE GUIDED WALKING TOURS – AVAILABLE ON REQUEST
TURURILE GRATUITE BEST OF ROMANIA – DISPONIBILE LA CERERE:

 
EVERY DAY

 
WHY BOOK WITH US / DE CE SA REZERVATI LA NOI:
 

 • Flexible hours (anytime between 8.00 A.M. and 10.00 P.M. depending on our guides avaliability, but we recommend in the morning when the Old Town is not so crowded) / Program flexibil (oricând între 8.00 – 22.00 în funcție de disponibilitatea ghizilor noștri, dar recomandăm dimineața când Centrul Vechi este mai puțin aglomerat)

 • Flexible number of people (from 1 up to 50, our recommended number is 20 but we accept also larger groups) / Număr flexibil de persoane (de la 1 la 50, numărul de persoane recomandat de noi este de 20 dar acceptăm și grupuri mai mari)

 • 7 languages guidance available (Romanian, English, French, Italian, Spanish, German, Portugese) / Ghidaj disponibil în 7 limbi (Română, Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă, Germană, Portugheză)
   

  OTHER FREE TOUR LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST. PLEASE BOOK IN ADVANCE WITH MINUMUM 24 HOURS. / TURUL GHIDAT SE POATE TINE ȘI ÎN ALTE LIMBI LA CERERE. VĂ RUGAM REZERVATI CU MINIM 24 ORE ÎN AVANS.
   
  Our guides will be delighted to present you the beauty of the old Bucharest and its contrast with the modern Bucharest. For the tourists of our partner hotels we organize free guided walking tours in the center of Bucharest on request. Please ask your hotel staff or hotel concierge to book BEST OF ROMANIA free tours, or please CONTACT us to be sure you will not miss these tours / Ghizii noștri vor fi încântați să vă prezinte frumusețea Centrului Vechi al Bucureștiului și contrastul cu Bucureștiul modern. Pentru turiștii din hotelurile noastre partenere organizăm tururi ghidate gratuite la cerere în centrul Bucureștiului. Vă rugăm solicitați personalului recepției hotelului sau la serviciul de hotel concierge rezervari pentru tururile gratuite BEST OF ROMANIA sau ne puteți CONTACTA pentru a fi siguri că nu veți pierde aceste tururi.
   

  Bucharest Center 100+ Free TourBucharest Center 100+ Free TourBucharest Center 100+ Free Tour

  BUCHAREST CENTER 100+ FREE TOUR: / TUR GRATUIT BUCURESTI CENTRU 100+:

  Departure point: The Old Court (Dracula’s Fortress) entrance (please book) / Punct de plecare: Intrarea in Curtea Veche (Palatul Voievodal) (va rugam rezervati)
  Tour language: English or Romanian. For other language please ask minimum with one day in advance / Limba: Turul se tine in limba engleza sau romana. Pentru alte limbi va rugam solicitati cu minim o zi in avans
  Duration: approximately 120 – 180 minutes / Durata: aproximativ 120 – 180 minute
  Type: walking tour / Tip: tur pietonal
  Costs: tours are free but you can help us by promoting them / Cost: tururile sunt gratuite insa ne puteti ajuta sa le promovam
  When? usually in the morning after breakfast, between 9.00 – 12.00 but also on request at other hours, depending on guides availability / Cand? de obicei dimineata dupa micul dejun, intre 9.00 – 12.00 dar de asemenea la cerere si la alte ore, in functie de disponibilitatea ghizilor.
  Who can attend? Independent travellers, small size groups / Cine poate participa? Turisti individuali, grupuri mici de turisti.
  Number of tourists: Minimum 1 – Maximum 20. For larger groups please specify / Numar de turisti: Minimum 1 – Maximum 20. Pentru grupuri mai mari va rugam precizati numarul.

  WHAT WE VISIT: / CE VIZITAM: